Mới: Các gói Hội viên

Xây dựng một server Discord chuyên nghiệp!

Một bot toàn năng cho mọi việc, từ chào mừng thành viên, nhật kí hoạt động server đến quản lý và hơn thế nữa ...

ĐƯỢC TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG BỞI HƠN 9.000,000 SERVER DISCORD, BAO GỒM
Tin nhắn chào mừng

Tin nhắn chào mừng

Gặp gỡ thành viên mới một cách cá tính

Thiết lập chào mừng với hình ảnh, với tên và ảnh hồ sơ của người dùng, cùng với ảnh nền có thể thay đổi được!

Tin nhắn chào mừng
Tin nhắn embed

Tin nhắn embed

Tạo tin nhắn embed một cách dễ dàng!

Thể hiện sự sáng tạo với tin nhắn embed cùng ProBot, dễ dàng thiết kế, chỉnh sửa, và gửi đến bất cứ kênh nào bạn muốn.

Tin nhắn embed
Bảng chọn vai trò

Bảng chọn vai trò

Tương tác với tin nhắn để nhận vai trò!

Thiết lập bảng chọn vai trò với emoji, nút, hoặc danh sách chọn để mọi người thỏa thích chọn vai trò của họ!

Bảng chọn vai trò
Hệ thống cấp độ

Hệ thống cấp độ

Thưởng nóng cho các thành viên năng động nhất

Thưởng cho các thành viên tương tác tốt với vai trò theo cấp độ, kèm theo các quyền hạn, kênh ẩn mà các vai trò đó mang đến!

Hệ thống cấp độ
bg-min