Xây dựng một server Discord chuyên nghiệp!

Vì sao chọn Probot

Một bot toàn năng cho mọi việc, từ chào mừng thành viên, nhật kí hoạt động server đến quản lý và hơn thế nữa ...

Tin nhắn chào mừng tuyệt nhất

Chào đón thành viên mới vào server của bạn với tính năng chào mừng dễ dùng dễ tùy chỉnh của chúng tôi

Tự động quản lý

Hệ thống quản lý tự động phát hiện các hành vi xấu của thành viên và thực thi công lí thay cho bạn

Tự động phản hồi

Phản hồi với các từ khóa được cài đặt

Hệ thống chống raid

Nhận diện raid diễn ra và phản ứng nhanh chóng

Đa ngôn ngữ

Probot hỗ trợ đến hơn 30 ngôn ngữ khác nhau!

Gần như luôn hoạt động

Bạn không cần quá lo về việc sập nguồn, Probot sẽ luôn bên server của bạn!

Gần như luôn hoạt động

Thiết kế ảnh chào mừng

ProBot cho phép bạn tự tay thiết kế một quả ảnh chào mừng thật chất có bao gồm ảnh đại diện, tên người dùng và có thể tùy ý đổi ảnh nền!

Dễ dàng tạo embed

Trở nên sáng tạo hơn với ProBot và gửi tin nhắn embed vào mọi kênh, mọi lúc! Bạn có thể xem trước tin nhắn sẽ như thế nào trước khi gửi. Bạn cũng có thể chỉnh sửa nó sau nếu muốn!

probot-screen
probot-screen

Hệ thống cấp độ

Cải thiện trải nghiệm của thành viên trong server Discord của bạn với hệ thống cấp độ của ProBot!

Bot tuyệt nhất cho việc quản lý

Tối ưu hóa việc kiểm soát server Discord của bạn với một tá lệnh quản lý hữu dụng!

probot-screen
probot-screen

Bảng chọn vai trò

Tạo nên bảng chọn vai trò với nhiều cách khác nhau bao gồm dùng biểu cảm, nút và danh sách chọn, Probot sẽ lo việc thêm vai trò cho thành viên của bạn!

Tham gia
cộng đồng của chúng tôi nào!

+0.0

Server

+50

Các lệnh khả dụng

probot-screen