Bảng chọn vai trò

Tương tác với tin nhắn để nhận vai trò!

Thiết lập bảng chọn vai trò với emoji, nút, hoặc danh sách chọn để mọi người thỏa thích chọn vai trò của họ!

Bảng chọn vai trò
Bày tỏ cảm xúc, bày tỏ vai trò
Chọn vai trò bạn muốn và nhận ngay nó
Nhấn một nút, nhận một vai trò

Nhấn một nút, nhận một vai trò

Tạo một bảng chọn vai trò lên đến 20 emoji với khả năng sử dụng emoji tự tạo hoặc sẵn có, cùng với việc thay đổi chế độ vai trò và kiểu thông báo!

Chọn vai trò bạn muốn và nhận ngay nó

Tạo một danh sách lên đến 20 lựa chọn, với khả năng thay đổi emoji trên lựa chọn, tên lựa chọn, mô tả, chế độ vai trò, kiểu thông báo, và thứ tự các lựa chọn!

Bày tỏ cảm xúc, bày tỏ vai trò

Tạo một bảng chọn vai trò lên đến 20 emoji với khả năng sử dụng emoji tự tạo hoặc sẵn có, cùng với việc thay đổi chế độ vai trò và kiểu thông báo!