Tin nhắn chào mừng

Gặp gỡ thành viên mới một cách cá tính

Thiết lập chào mừng với hình ảnh, với tên và ảnh hồ sơ của người dùng, cùng với ảnh nền có thể thay đổi được!

Tin nhắn chào mừng
Tùy chỉnh tin nhắn chào mừng với các giá trị thay thế
Ảnh chào mừng tùy chỉnh
Tủy chỉnh bố cục ảnh chào mừng

Tùy chỉnh tin nhắn chào mừng với các giá trị thay thế

Tạo nên tin nhắn chào mừng hoàn hảo cùng với các giá trị thay thế của ProBot, kèm theo lựa chọn để gửi tin nhắn đó vào một kênh hoặc nhắn riêng!

Ảnh chào mừng tùy chỉnh

Tự tạo nên một tấm ảnh và tải nó lên ProBot để chào mừng các thành viên mới, với các lựa chọn để gửi cùng tin nhắn chào mừng, hoặc trước nó, hoặc chỉ mỗi ảnh chào mừng!

Tủy chỉnh bố cục ảnh chào mừng

Thay đổi bố cục ảnh chào mừng theo ý muốn bao gồm thay đổi hình dáng, kích thước và vị trí của ảnh hồ sơ, kích thước, vị trí và bố cục của văn bản trên ảnh, kèm theo màu của văn bản thêm.