جدید: اشتراک عضویت ما

یک سرور دیسکورد حرفه‌ای بسازید!

یک بات با قابلیت شخصی سازی بسیار و چندکاربره است برای تصویر خوش‌آمدگویی، سوابق با جزئیات، دستورات اجتماعی، مدیریت و نظم سرور و چیز های خیلی خیلی بیشتر ...

مورد اعتماد توسط 9.000,000 سرور دیسکورد، از جمله
پیام های خوش‌آمدگویی

پیام های خوش‌آمدگویی

بیاید به اعضاء جدید سرور یک خوش‌آمدگویی شیک بکنیم

تصویر خوش‌آمدگویی برای سرورتان بسازید که در آن نام و آواتار کاربر همراه با یک عکس پس‌زمینه سفارشی، وجود داشته باشد!

پیام های خوش‌آمدگویی
پیام های ایمبد

پیام های ایمبد

به سادگی پیام های ایمبد برای سرورتان ایجاد کنید!

خلاقیت خود را با استفاده از ایمبد های ساده و سفارشی پروبات به نمایش بگذارید و به هر کانالی که دلتان می‌خواهد آنها را بفرستید.

پیام های ایمبد
نقش‌های خود-اختصاصی

نقش‌های خود-اختصاصی

به پیام ری‌اکت کنید و نقش خود را دریافت کنید!

سیستم نقش های خود-اختصاصی را با استفاده از دکمه ها یا منو های انتخابی راه‌اندازی کنید تا اعضاء خود آن نقش هایی که لیاقتش را دارند با یک کلیک دریافت کنند!

نقش‌های خود-اختصاصی
سیستم سطح بندی

سیستم سطح بندی

به فعال‌ترین و حاضرترین اعضاء سرور خود پاداش دهید

به فعال‌ترین اعضاء خود با سطح‌بندی نقش‌ها، دسترسی های بیشتر و کانال های مخصوص‌تر پاداش دهید وقتی که به سطح های مشخصی از فعالیت در سرور برسند!

سیستم سطح بندی
bg-min