سیاست های حریم خصوصی

پروبات ("ما"، "مان" یا "که برای ماست") روی وبسایت https://probot.io فعالیت می کند (از این پس به عنوان "سرویس" یا "خدمات" نامبرده خواهد شد). این صفحه درباره سیاست های ما در موضوع جمع‌آوری، استفاده و فاش کردن داده های شخصی، شما را آگاه میسازد که شما دارید از خدمات ما استفاده و انتخاب هایی که شما درمورد آن داده ها مرتبط میسازید. ما از داده های شما برای ارائه و بهبود این سرویس استفاده می کنیم. با ادامه استفاده از این خدمات، شما مقید شده اید که جمع آوری و استفاده از این اطلاعات را در خصوص این سیاست ها را قبول کنید. مگر اینکه در غیر اینصورت در این سیاست های حریم خصوصی مورد خاصی قید شده باشد که لفظ سیاست های حریم خصوصی با شرایط و مقررات که در https://probot.io قابل دسترس هستند، معنای مشابهی دارند.

#معناهای لغوی سرویس همان وبسایت https://probot.io که توسط پروبات اجرا می‌شود #داده های شخصی داده های شخصی یعنی داده هایی درباره زندگی شخص که میتوانند آن را از بین دیگر داده ها (یا از دیگر اطلاعاتی که در مالکیت ما هستند یا اینکه احتمالا تحت مالکیت ما خواهند بود) شناسایی کنند.

#داده مورد استفاده داده مورد استفاده داده ای است که به طور خودکار یا از طریق این سرویس ساخته شده یا از زیرساخت های این سرویس آورده شده (برای مثال، مدت زمان بازدید از یک صفحه).

#کوکی‌ها کوکی ها فایل های کوچکی هستند که در دستگاه شما ذخیره می‌شوند (دستگاه های موبایلی یا کامپیوتری)

#تنظیم‌کننده داده‌ها تنظیم کننده داده ها یعنی شخصی قانونی یا عادی که (به تنهایی یا پیوسته به دیگر افراد مرتبط) مشخص می کند که برای چه و چگونه هریک از این اطلاعات شخصی مورد پردازش قرار بگیرند. در این سیاست حریم خصوصی، ما یک تنظیم‌کننده داده برای اطلاعات شخصی شما هستیم.

پردازنده‌های داده‌ها (یا ارائه دهنده های خدمات) پردازنده‌های داده‌ها (یا ارائه دهنده های خدمات) یعنی شخصی قانونی یا عادی که اطلاعات را از طرف تنظیم‌کننده داده‌ها، مورد پردازش قرار می‌دهد. ما ممکن است از سرویس های دیگر ارائه دهنده های خدمات برای پردازش موثرتر داده های شما، استفاده کنیم.

عنوان داده (یا کاربر) عنوان داده یک شخص زنده است که دارند از سرویس ما استفاده می کند و فاعل داده های شخصی می باشد.

#جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات ما به دلایل مختلفی انواع مختلفی از اطلاعات را برای ارائه و بهبود خدمات‌مان به شما، جمع آوری می‌کنیم. انواع اطلاعات و داده های جمع‌آوری شده اطلاعات شخصی در حین اینکه دارید از خدمات ما استفاده می کنید، ما ممکن است از شما بخواهیم که اطلاعاتی شخصی که بتوانند شما را شناسایی یا برای برقراری تماس قابل شناسایی کنند، به ما ارائه دهید ("داده های شخصی"). اطلاعات شخصی و قابل شناسایی ممکن است شامل اما نه محدود به موارد زیر باشند: آدرس ایمیل آدرس IP شما

#کوکی‌ها و داده‌های مورد استفاده برای برقراری ارتباط شما به نامه‌های خبری، بازاریابی و منابع تبلیغاتی، و هر اطلاعات دیگری که ممکن است شما در آن ترغیب شده باشید، ما ممکن است داده های شما را استفاده کنیم. شما می‌توانید هر از دریافت هر یا همه نوع از اینگونه برقراری ارتباط های ما، توسط تماس گرفتن با ما، خارج شوید.

#داده‌های مورد استفاده ما ممکن است همچنین اطلاعاتی درباره اینکه چقدر و چگونه این سرویس دقیق است و مورد استفاده قرارگرفته، جمع آوری کنیم ("داده‌های مورد استفاده"). این داده‌های مورد استفاده ممکن است شامل اطلاعاتی از قبیل آدرس پروتوکل اینترنت کامپیوتر شما (برای مثال آدرس IP شما)، نوع مرورگر شما، نسخه مرورگر شما، صفحاتی از سرویس ما که شما آنها را بازدید می‌کنید، زمان و تاریخ بازدید شما، مقدار زمانی که در آن صفحات گذراندید، شناسنده های یکتای دستگاه و دیگر داده های موردارزیابی. تمام این ها توسط Google ذخیره سازی خواهند شد نه ما. ما ممکن است از آدرس ایمیل ها در آینده فقط برای ارسال ایمیل هایی درباره سرویس خودمان، استفاده کنیم.

#داده‌ای دنبال کننده و کوکی ها ما از کوکی ها و تکنولوژی های مشابه دنبال کننده برای دنبال کردن فعالیت ها بر روی سرویس خود و نگه داشتن یکسری اطلاعات مشخص استفاده میکنیم.

کوکی ها فایل هایی با حجم پایین داده هستند که ممکن است شامل یکسری شناسنده های ناشناس باشند. کوکی ها از وبسایت به مرورگر شما فرستاده میشوند و روی دستگاه شما ذخیره میمانند. دیگر تکنولوژی های دنبال کردن اطلاعات مثل بیکن ها، تگ ها و اسکریپت ها نیز برای جمع آوری و دنبال کردن اطلاعات و درنهایت بهبود و بررسی آمار خدمات ما، مورد استفاده قرار میگیرند.

مثال کوکی هایی که ما استفاده می‌کنیم: کوکی های نشست. ما از کوکی های نشست استفاده میکنیم تا شما وقتی که با دیسکورد وارد وبسایت ما میشوید، همچنان وارد شده باقی بمانید. ما همچنین از Google Analytics استفاده میکنیم که از کوکی هایی عمومی برای تحلیل آمار استفاده میکند، که درنهایت به ما کمک میکند درک کنیم و رشد کنیم که چگونه تجربه کاربر را بهبود دهیم.

#استفاده از داده‌ها پروبات از داده های جمع آوری شده برای دلایل مختلفی استفاده می‌کند: برای ارائه و نگهداری از خدمات‌مان برای اطلاع دادن به شما درباره تغییرات خدمات‌مان برای اجازه دادن به شما که بتوانید در ویژگی های تعاملی خدماتمان شرکت داشته باشید، هروقت که شما بخواهید انتخاب کنید برای ارائه خدمات پشتیبانی مشتری برای جمع آوری آمار یا اطلاعات باارزش که بتوانیم خدمات‌مان را بهبود دهیم برای نظارت بر میزان استفاده از خدمات‌مان برای شناسایی، جلوگیری و رفع مشکلات فنی برای ارائه دادن اخبار، پیشنهاد های ویژه و اطلاعات کلی از دیگر محصولات، خدمات و رویداد هایی به شما که ما پیشنهادشان میدهیم چون شبیه به آن مواردی بوده‌اند که شما از قبل خریداری نموده‌اید یا داشته‌اید مگر آنکه خودتان مشخص کرده باشید که تمایل به دریافت چنین اطلاعاتی ندارید. دوره قانونی برای پردازش داده های شخصی در زیرنظر قانون عمومی حفاظت از اطلاعات (GDPR) اگر شما در ناحیه اقتصادی اروپایی (EEA) زندگی می‌کنید، دوره قانونی پروبات برای دریافت و استفاده از اطلاعات شخصی شما مطرح شده بدین عنوان در سیاست های حریم خصوصی بستگی دارد به داده های شخصی که ما دریافت میکنیم و در محتواهای مشخصی که ما آن را استفاده کنیم. پروبات ممکن است داده های شخصی شما را مورد پردازش قرار دهید زیرا: ما نیاز داریم که قراردادی با شما داشته باشیم شما به ما این اجازه را داده‌اید فرآیند پردازش در ورای واقعیت پذیری ما و حقوق شما قرار دارد، آنها را بازنویسی نکنید برای دلایل پردازشی فرآیند های پرداخت برای استفاده در قانون

#ماندگاری داده‌ها پروبات داده های شما را تا زمانی که لازم باشد برای دلایل تنظیم شده در این سیاست های حریم خصوصی، نگه میدارد. ما داده های شما را تا مدت زمان لازم نگه داشته و استفاده میکنیم تا وظایف قانونی خود را محقق کنیم (برای مثال، اگر لازم باشد که ما اطلاعات را نگه داریم تا با قانون های وضع شده مطابقت داشته باشیم)، اختلافات را حل کنیم و قرارداد ها و سیاست های وضع شده را اثر گذار کنیم. پروبات همچنین استفاده از داده ها را برای دلایل آماری نیز نگه میدارد. استفاده از داده‌ها به طور کلی برای دوره های کوتاه تری نگه داشته میشوند، مگر اینکه این داده ها برای قدرت‌بخشی امنیت یا بهبود عملکرد خدمات ما، یا برای انجام وظیفه قانونی استفاده شوند، که باعث میشوند این داده ها در مدت دوره های طولانی تری نگه داشته شوند.

#نقل و تبادل داده‌ها اطلاعات شما، ازجمله اطلاعات شخصی، ممکن است منتقل -و نگه داشته- شوند به رایانه هایی خارج از ایالت، استان، کشور یا دیگر حوضه های قضایی دولتی که قوانین حفاظت از داده ها ممکن است از جایی که حوضه قضایی شما قرار دارد، متفاوت باشد. اگر شما خارج از ایالات متحده هستید و انتخاب نموده‌اید که اطلاعاتی را به ما ارائه دهید، لطفا در نظر داشته باشید که ما این اطلاعات را به ایالات متحده منتقل میکنیم تا آنجا مورد پردازش قرار گیرند، از جمله داده های شخصی شما. رضایت شما بر این سیاست های حریم خصوصی، همچنین رضایت شما را در قبال انتقال اینگونه اطلاعات، را نشان میدهد. پروبات تمامی قدم های ضروری‌اش را با دلیل برمیدارد تا مطمعن شود که با اطلاعات شما به صورتی امن و تحت نظر همین سیاست های حریم خصوصی، برخورد میشود. و هیچ انتقال اطلاعاتی از داده های شخصی شما به یک سازمان خاص یا یک کشور صورت نمیگیرد مگر انکه صلاحیت کنترل اطلاعات را داشته باشد، که شامل امنیت داده های شما و دیگر اطلاعات داده های شخصی شما میشود.

#افشای داده‌ها نیازمندی های قانونی پروبات ممکن است بر باور اعتقادات خوب، داده های شما را درصورت لازم افشا کند تا: به مسئولیت قانونی‌اش عمل کند از حقوق یا مالکیت پروبات دفاع و محافظت کند از انجام اشتباه احتمالی در اتصالات مربوط به این سرویس، بررسی و جلوگیری کند از امنیت شخصی کاربران برای این سرویس یا عموم محافظت کند از مسئولیت قانونی خود دفاع کند

#امنیت داده‌ها امنیت داده های شما برای ما مهم است، اما در خاطر داشته باشد که هیچ روشی برای تبادل در بستر اینترنت یا روشی برای ذخیره سازی الکترونیکی، 100% ایمن نیست. درحالی ما همچنان تلاش میکنیم تا از چیز های قابل تائید تبلیغ شده برای حفاظت از اطلاعات شخصی شما استفاده کنیم، باز هم نمیتوانیم این اطمینان خاطر را برای امنیت قطعی اطلاعات به شما دهیم.

#افشای داده‌ها اگر شما در ناحیه اقتصادی اروپایی (EAA) زندگی می‌کنید، قطعا شما حقوق محافظت از داده ها را دارید. هدف پروبات نیز این است که به طور معقولانه به شما این اجازه را بدهد که استفاده از اطلاعات شخصی خود را تصحیح، اصلاح، حذف یا محدود کنید. لطفا با ما در تماس باشید اگر میخواهید که بیشتر بدانید درباره اینکه چه داده های شخصی ما درباره شما نگه میداریم و آیا میخواهید ما آنها را از سیستم های خود حذف کنیم. در بعضی موارد، شما حقوق حفاظت از داده های ذیل را دارید:

  1. حق دسترسی، بروزرسانی یا حذف اطلاعاتی که ما از شما داریم. هرموقع که قابل انجام باشد، شما میتوانید اطلاعات شخصی خود را مستقیما از طریق قسمت تنظیمات حساب، دسترسی و بروزرسانی و درخواست حذف آنها را دهید. اگر نمیتوانید این عمل را انجام دهید، لطفا با ما تماس بگیرید تا بتوانیم راهنمایی و کمکتان کنیم.
  2. حق اصلاح اطلاعات. شما این حق را دارید که بتوانید اطلاعات خود را در صورتی که غیرکامل و نادرست باشند، اصلاح و ویرایش کنید.
  3. حق مشارکت. شما این حق را دارید که در پردازش های داده های شخصی شما توسط ما، مشارکت داشته باشید. حق محدودسازی. شما این حق را دارید که درخواست کنید که ما پردازش اطلاعات شخصی شما را برای شما محدود کنیم.
  4. حق انتقال‌پذیری اطلاعات. شما این حق را دارید که بهتان یک کپی از طلاعاتی که ما از شما داریم بهتان در قالب های ساخته شده، قابل خواندن توسط ماشین های مجازی و فرمت های معمول مورد استفاده، ارائه شود.
  5. حق انتقال پذیری اطلاعات. شما همچنین این حق را دارید که درخواست خود را در هر زمان بازاعلام کنید. پروبات روی پشتیبانی شما برای پردازش اطلاعات شخصی‌تان، حساب باز میکند. لطفاً درنظر داشته باشید که ما ممکن است برای تائید هویت شما درخواست داشته باشیم قبل از آنکه به اینگونه درخواست های شما رسیدگی کنیم.

شما این حق را دارید که به مقامات حفاظت از داده ها درباره دریافت اطلاعات و استفاده از داده های شخصی شما، شکایت کنید. لطفاً با مقامات حفاظت از داده های محل خود در ناحیه اقتصادی اروپایی (EEA) برای اطلاعات بیشتر، ارتباط حاصل فرمایید.

ارائه دهندگان خدمات ما ممکن است از کمک کمپانی ها و اشخاص شخص ثالث برای راه‌انداختن خدمات‌مان ("ارائه دهندگان خدمات") استفاده کنیم. که منجر شود به ارائه دادن خدمات از طرف ما، پلتفرم خدمات دهنده مرتبط با خدمات ما و یا راهنمایی ما در فرآیند تحلیل اینکه چگونه سرویس ما درحال استفاده است. این طرف های شخص ثالث به اطلاعات شخصی شما فقط دسترسی دارند تا این وظایف را از طرف ما انجام دهند و موضف هستند که به هیچ عنوان آنها را فاش یا استفاده به هر دلیل دیگری، نکنند.

تحلیل اطلاعات ما ممکن است از ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث برای نظارت و تحلیل استفاده از سرویسمان، استفاده کنیم.

تحلیل آمار گوگل تحلیل آمار گوکل یک سرویس تحت وب است که توسط گوگل ارائه شده است که بتوان ترافیک مربوط به وبسایت را دنبال و از آن گزارش تهیه نمود. گوگل است اطلاعات جمع آوری شده استفاده می کند تا بر میزان استفاده از سرویس ما نظارت و رهیابی داشته باشد. این اطلاعات با دیگر سرویس های گوگل نیز به اشتراگ گذاشته میشود. گوگل ممکن است از این اطلاعات جمع شده برای محتوابرانگیزی و شخصی سازی تبلیغات در شبکه های تبلیغاتی خود استفاده کند. شما می توانید با نصب افزونه Google Analytics opt-out بر روی مرورگر خود، از این فعالیت هایی که تحلیل آمار گوگل بر روی اطلاعات شما انجام میدهد، خارج شوید. این افزونه تحلیل آمار گوگل را (ga.js، analytics.js، و dc.js) از به اشتراک گذاشتن اطلاعات شما، منع می‌کند. برای اطلاعات بیشتر درباره سیاست های حریم خصوصی گوگل، لطفا صفحه سیاست های حریم خصوصی و شرایط استفاده گوگل را بازدید فرمایید: https://policies.google.com/privacy

ما امکان دارد از ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث برای نمایش تبلیغات به شما استفاده کنیم تا به ما در پشتیبانی و نگه‌داری سرویس‌مان کمک کنند. Google AdSense و DoubleClick Cookie به عنوان یک ارائه دهنده شخص ثالث، گوگل از کوکی هایی برای خدمت دادن تبلیغات بر روی سرویس ما، استفاده می‌کند. استفاده گوگل از DoubleClick Cookie این اجازه را به خودش و همکارانش می دهدکه تبلیغاتی بر اساس بازدید هایشان از سرویس ما یا دیگر وبسایت ها، به ما ارائه دهند. شما میتوانید از استفاده DoubleClick Cookie برای نمایش تبلیغات مورد پسندتر با رفتن به صفحه تنظیمات Google Ads، از این رویه خارج شوید: http://www.google.com/ads/preferences

#پرداخت‌ها ما ممکن است در این سرویس، محصولات و/یا خدماتی پولی ارائه دهیم. در این مورد، ما از سرویس های شخص ثالث برای پردازش پرداخت ها استفاده می‌کنیم (برای مثال درگاه های پرداخت). ما اطلاعات کارت پرداختی شما را دریافت و ذخیره نمی‌کنیم. آن اطلاعات مستقیما به پردازش کننده پرداخت شخص ثالث ما منتقل می‌شود، که این اطلاعات نزد آنان توسط سیاست های خریم خصوصی خودشان نگهداری میشود. این پردازش کنندگان پرداخت ها به استاندارد هایی که توسط PCI-DSS همانطور که توسط استاندارد های امنیتی PCI مدیریت می‌شوند، پایبند میباشند، که خب مجموعه‌ای بهم پیوسته از برندها را مثل Visa، MasterCard، American Express و Discover شامل میشود. نیازمندی های PCI-DSS در اطمینان سازی کمک می‌کند که اطلاعات پرداختی به صورتی امن رسیدگی می‌شوند.

#ارتباطات به سایر وبسایت ها سرویس ما ممکن است حاوی یکسری لینک ها به سایر سایت ها باشد که ما آنها را مدیریت و اجرا نمیکنیم. اگر شما بر روی یک لینک شخص ثالث کلیک کردید، به سایت شخص ثالث منتقل خواهید شد. ما شدیدا توصیه می‌کنیم که سیاست های حریم خصوصی هر سایتی که شما از آن بازدید میکنید را مرور کنید. ما بر روی محتوا، شرایط حریم خصوصی یا شیوه های هر نوع سرویس یا سایت شخص ثالث، هیچ کنترلی نداریم و بدین بابت هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیریم.

#تغییرات مربوط به این سیاست های حریم خصوصی ما ممکن است در هر از گاهی سیاست های حریم خصوصی‌مان را بروزرسانی کنیم. ما به شما اطلاع خواهیم داد درصورتی که هر تغییر جدیدی بر روی این سیاست های حریم خصوصی اعمال شود. ما به شما از طریق ایمیل/ یا یک اعلامیه عمومی بر روی سرویس‌مان، مطلع خواهیم ساخت که از چه تاریخی این تغییرات موئثر خواهند بود و "تاریخ اعمال تغییرات" بر بالای این صفحه سیاست های حریم خصوصی اعلام خواهد شد. به شما توصیه می‌شود که هر از گاهی نیز این صفحه سیاست های حریم خصوصی را برای هرگونه تغییرات، بازبینی کنید. این تغییرات مربوط به سیاست های حریم خصوصی درصورتی مورد اثر خواهند بود که در این صفحه نوشته شده باشند.

#تماس با ما درصورتی که هرگونه سوال یا مشکلی درمورد این شرایط ما دارید، لطفا با آدرس ایمیل های ذیل با ما تماس حاصل فرمایید: [email protected] یا [email protected]