سیاست های بازپرداخت

این سیاست های بازپرداخت، سیاست های کلی مارا در رابطه با نحوه برگشت دادن هزینه ها، توضیح میدهد و نه به عنوان یک پایه و اساس قانونی میتوان آن را منبع قرار داد، نه توسط افراد متخصص تائید شده است. این شرایط به عنوان سازه‌ای برای هر تصمیمی که درحین درخواست ها گرفته میشود، عمل می‌کند. هرکدام از نکات آورده شده در اینجا میتواند دلیلی بر شروع اجازه داده شده هر نوع بازپرداختی، باشد.

دلایل ممکن

موارد زیر دلایل ممکنی هستند که اجازه انجام یک پازپرداخت کامل یا نسبی را می دهند.

  • هرگونه تراکنش تائید نشده که از طرف شما انجام نشده باشد ولی به لحاظ مالی شما را تحت تاثیر قرار داده باشد.
  • هر موقعیتی که شما با موفقیت نتوانستید سفارش خود را دریافت کنید یا در درسترسی به ویژگی های پریمیوم مشخص شده ناتوان باشید. تمامی دلایل بالا نیازمند به مدرک می باشند تا در زمان ممکن درخواست ها مورد قبول واقع شوند و فرآیند بازپرداخت انجام شود.

درخواست های غیرقابل قبول

این زیر وضعیت هایی هستند که هرگونه درخواست بازپرداختی به دلایل غیرقابل قبول، پردازش نخواهد شد.

  • هر وضعیتی که شما به صورت عمدی یا سهوی، لغو کردن اشتراک فعلی خود را فراموش کرده باشید.
  • هرنوع دلیل غیرقابل باوری که بدون استدلال درست و امکان پذیری باشد. لطفا در نظر داشته باشید که ما درخواست هایی به شرایط دلایل ذکر شده بالا را بخاطر مسائل مالی نمیتوانیم مورد انجام قرار دهیم.

نکات قابل توجه

برای رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز، لطفا دریاد داشته باشید که صبورانه و محترمانه رفتار کنید. انجام استرداد وجه توسط پردازش کنندگان پرداخت ها بخاطر تراکنشی که برای شما انجام شده به نتیجه مطلوبی که شما میخواهید منجر نخواهد شد! در بیشتر وقت ها، ما میتوانیم علیه این موردها مداخله کنیم تا از حقوق خود دفاع کنیم. بدون تلاش در برقراری ارتباط قبلی با تیم پروبات درباهر این موضوع، ممکن است شما را از استفاده از سرویس ما به طور دائم منع کند. وقتی که دوستانه و مودبانه دارید برخورد کنید، برای شما بدون درنظر گرفتن شرایط غیرقابل قبول بودن نکات بالا، امکان انجام بازپرداخت وجود دارد.

تماس با ما

اگر باور دارید که وضعیت شما برای درخواست بازپرداخت واضح است، میتوانید با ما از طریق این آدرس ایمیل ها تماس حاصل کنید: [email protected] یا [email protected]