System poziomów

Nagradzaj swoich najbardziej aktywnych i zaangażowanych użytkowników

Nagradzaj aktywnych użytkowników specjalnymi rolami, przywilejami i kanałami, gdy osiągną pewien poziom!

System poziomów
Ustaw swój preferowany Typ Poziomów
Ustaw Wykluczone Role i Kanały
Skonfiguruj kanał dla wiadomości o nowych poziomach

Ustaw swój preferowany Typ Poziomów

Dodaj nagrody, określając wymagany poziom (tekstowy, głosowy lub obydwa)! Z możliwością usuwania poprzednich nagród i zastąpienia ich nagrodami za wyższy poziom, a także z możliwością powiadamiania użytkowników o otrzymaniu nagrody w wiadomościach prywatnych!

Ustaw Wykluczone Role i Kanały

Miej możliwość zablokowania zdobywania PD przez określone role oraz na określonych kanałach na Twoim serwerze!

Skonfiguruj kanał dla wiadomości o nowych poziomach

Ustaw kanał dla poziomów oraz spersonalizuj swoją wiadomość o nowych poziomach, używając unikalnych zmiennych!