Warunki korzystania:

Warunki naszej witryny służą jako przewodnik dla klientów, który pokazuje im, jak korzystać z naszej witryny i jak łatwo korzystać z jej usług.

pierwszy: Ogólne warunki dotyczące witryny ProBot: -

1- Wszystkie warunki wymienione na tej stronie mają zastosowanie dla wszystkich użytkowników witryny.

2 - Gdy klient zarejestruje się na naszej stronie, oznacza to, że całkowicie zgadza się z warunkami wymienionymi na tej stronie oraz wszelkimi warunkami, które mogą zostać dodane w przyszłości.

3 - Wszyscy klienci muszą poświadczyć, że dane osobowe, które nam przekazują, są poprawne, aby mogli zarejestrować się na stronie i skorzystać z jej usług.

4 - Z przyjemnością przyjmujemy zapytania wszystkich klientów, a nasz personel pomocy technicznej jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie zapytania klientów przez cały dzień.

5 - Możemy zmienić warunki w dowolnym momencie lub dodać nowe, dlatego uprzejmie prosimy klientów, aby od czasu do czasu je przeglądali, aby wiedzieć o wszelkich nowych, dodanych warunkach.

drugi: Warunki korzystania ze strony internetowej ProBot: -

1. Klienci powinni przekazać nam wszystkie wymagane informacje i dane, które muszą być w 100% prawdziwe.

2. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone klientowi w wyniku niewłaściwego korzystania lub nagłej awarii naszej witryny.

3. Zabronione jest sprzedawanie subskrypcji innym osobom. Tylko klient ma prawo do korzystania z botów.

4. Zabrania się korzystania z naszych usług w nieautoryzowanym użytku komercyjnym.

5- Użytkownik zapewnia, że ​​korzystanie z botów nie zaszkodzi naszej witrynie i nie naruszy warunków naszej witryny.

6- Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia zaistniałe z jego winy.

7- Administracja naszej strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez klienta w wyniku niewłaściwego korzystania z naszej strony.

8- Nasza administracja ma prawo zatrzymać subskrypcję lub konto uczestnika, jeśli naruszy on warunki naszej witryny.

9- Zabronione jest zawieranie transakcji poza witryną, a wszelkie transakcje muszą być wykonywane w obrębie witryny, aby nie dopuścić do jakiegokolwiek oszustwa i oszustwa na klientach.

10- Zabrania się korzystania z naszych usług w sposób niezgodny z prawem lub wyrządzania szkody na naszej stronie internetowej lub jakiejkolwiek innej osobie.

Zabrania się używania, ponownego wykorzystywania, kopiowania, wklejania usług lub treści istniejących na stronie ProBot, a wszystko, co istnieje na stronie ProBot jest własnością samej witryny, a każda osoba naruszająca te warunki, narazi siebie, swoją witrynę lub firmę na odpowiedzialność i ściganie przez administrację strony.