Role-Reakcje

Zostawiaj reakcje pod wiadomościami i otrzymuj role!

Skonfiguruj ekskluzywne role z reakcjami, przyciskami lub menu wyboru i pozwól, aby członkowie otrzymywali role, za jednym kliknięciem!

Role-Reakcje
Zareaguj na wiadomość, aby otrzymać role
Wybierz rolę, którą chcesz i otrzymaj ją natychmiast
Naciśnij przycisk i otrzymaj rolę

Naciśnij przycisk i otrzymaj rolę

Stwórz do 20 reakcji, używając własnych lub standardowych emotek oraz możliwością zmiany trybu ról i typu powiadomień

Wybierz rolę, którą chcesz i otrzymaj ją natychmiast

Stwórz aż do 20 menu wyboru, każde z możliwością zmiany emoji, tytułu, opisu, trybu ról oraz rodzajem powiadomień!

Zareaguj na wiadomość, aby otrzymać role

Stwórz do 20 reakcji, używając własnych lub standardowych emotek oraz możliwością zmiany trybu ról i typu powiadomień