Polecenia bota Discord

Czy jesteś nowy w ProBot i chcesz wiedzieć o wszystkich poleceniach i ich użyciu? Trafiłeś we właściwe miejsce!

Wszystkie polecenia

credits - Pokazuje saldo Twoje lub kogoś innego
rep - Przyznaj komuś punkt reputacji. Funkcji można użyć raz na 24 godziny.
moveme - Przenosi Cię do kanału głosowego.
color - Zmień swój kolor na serwerze.
colors - Wyświetla wszystkie dostępne kolory.
short - Skraca adres internetowy (URL).
roll - Rzut kośćmi.
profile - Wyświetl swoją lub cudzą osobistą kartę profilu globalnego, którą można dostosować do własnych potrzeb.
rank - Wyświetl twoją kartę rangi serwera lub innej osoby.
top - Wyświetla TOP użytkowników na kanałach tekstowych lub głosowych.
title - Zmienia Twój tytuł w komendzie #profile.
setxp - Ustawia xp użytkownika
setlevel - Ustawia poziom użytkownika
user - Pokazuje informacje takie jak ID, datę dołączenia - Twoją lub innego użytkownika.
avatar - Uzyskaj awatar użytkownika.
server - Wyświetla informacje o serwerze.
roles - Uzyskaj listę ról serwera i liczbę członków.
setnick - Zmienia pseudonim członka.
ban - Banuje członka.
unban - Odbanowuje członka.
kick - Wyrzuca członka.
vkick - Wyrzuca członka z kanału głosowego.
mute - Wycisz członka na kanałach tekstowych, uniemożliwiając mu pisanie.
unmute - Dezaktywuje wyciszenie członka.
vmute - Wycisza członka na kanałach głosowych, aby nie mógł mówić.
unvmute - Usuwa wyciszenie członka na kanałach głosowych.
timeout - Przekroczono limit czasu członka.
untimeout - Usuwa limit czasu członka.
clear - Czyści wiadomości kanału.
move - Przenosi członka do kanału głosowego.
role - Dodaje/usuwa role użytkownikowi.
points - Punkty oparte na serwerze, które mogą być przyznawane przez moderatorów.
warn - Ostrzega, daje upomnienie członkowi.
removewarn - Usuń ostrzeżenia dla serwera lub użytkownika.
warnings - Uzyskiwanie listy ostrzeżeń użytkownika na serwerze.
lock - Uniemożliwia roli @everyone wysyłanie wiadomości na określonym kanale.
unlock - Pozwala @everyone wysyłać wiadomości na określonym kanale.
temp - Tworzy tymczasowy kanał
setcolor - Zmienia kolory ról za pomocą kodów hex.
slowmode - Włącz lub wyłącz tryb powolny na kanale.
reset - Resetuje statystyki tekstowe/głosowe, ilość zaproszeń, punkty xp wszystkich członków.
play - Dodaj utwór do kolejki i zagraj.
search - Wyszukuje wyniki do odtworzenia.
queue - Wyświetl kolejkę bieżących utworów na liście odtwarzania.
stop - Zatrzymuje bieżący utwór i usuwa całą kolejkę utworów.
vol - Zmienia/pokazuje aktualny poziom głośności.
pause - Wstrzymuje aktualnie odtwarzany utwór.
resume - Wznawia aktualnie wstrzymany utwór.
np - Pokazuje utwór odtwarzany przez bota
skip - Pomiń bieżący utwór.
repeat - Zmienia tryb powtarzania.
shuffle - Miesza bieżącą kolejkę.
seek - Poszukuje określonego punktu w aktualnie odtwarzanym utworze
24/7 - Aktywuje tryb 24/7, co sprawia, że bot nie opuszcza kanału głosowego, dopóki go nie zatrzymasz.
vip - Pokazuje informacje o Twoim bocie premium.