Polecenia ProBot'a

Czy jesteś nowy w ProBot i chcesz wiedzieć o wszystkich poleceniach i ich użyciu? Trafiłeś we właściwe miejsce!

Wszystkie polecenia

credits - Pokazuje saldo Twoje lub kogoś innego
rep - Przyznaj komuś punkt reputacji. Funkcji można użyć raz na 24 godziny.
moveme - Przenosi Cię do kanału głosowego.
color - Zmień swój kolor na serwerze.
colors - Wyświetla wszystkie dostępne kolory.
short - Skraca adres internetowy (URL).
roll - Rzut kośćmi.
profile - Wyświetl swoją lub cudzą osobistą kartę profilu globalnego, którą można dostosować do własnych potrzeb.
rank - Wyświetl twoją kartę rangi serwera lub innej osoby.
top - Wyświetla TOP użytkowników na kanałach tekstowych lub głosowych.
title - Zmienia Twój tytuł w komendzie #profile.
setxp - Ustawia xp użytkownika
setlevel - Ustawia poziom użytkownika
user - Pokazuje informacje takie jak ID, datę dołączenia - Twoją lub innego użytkownika.
avatar - Uzyskaj awatar użytkownika.
server - Wyświetla informacje o serwerze.
roles - Uzyskaj listę ról serwera i liczbę członków.
setnick - Zmienia pseudonim członka.
ban - Banuje członka.
unban - Odbanowuje członka.
kick - Wyrzuca członka.
vkick - Wyrzuca członka z kanału głosowego.
mute text - Wycisz członka na kanałach tekstowych, uniemożliwiając mu pisanie.
unmute text - Dezaktywuje wyciszenie członka.
mute voice - Wycisza członka na kanałach głosowych, aby nie mógł mówić.
unmute voice - Usuwa wyciszenie członka na kanałach głosowych.
timeout - Wycisza użytkownika.
untimeout - Usuwa wyciszenie użytkownikowi.
clear - Czyści wiadomości kanału.
move - Przenosi członka do kanału głosowego.
role - Dodaje/usuwa role użytkownikowi.
points - Punkty oparte na serwerze, które mogą być przyznawane przez moderatorów.
warn - Ostrzega, daje upomnienie członkowi.
warn_remove - Usuń ostrzeżenia dla serwera lub użytkownika.
warnings - Wyświetla listę wszystkich ostrzeżeń danego użytkownika lub wszystkich na serwerze.
lock - Uniemożliwia roli @everyone wysyłanie wiadomości na określonym kanale.
unlock - Pozwala @everyone wysyłać wiadomości na określonym kanale.
setcolor - Zmienia kolory ról za pomocą kodów hex.
slowmode - Włącz lub wyłącz tryb powolny na kanale.
reset - Resetuje statystyki tekstowe/głosowe, ilość zaproszeń, punkty xp wszystkich członków.
vip - Pokazuje informacje o Twoim bocie premium.