Polecenia ProBot'a

Czy jesteś nowy w ProBot i chcesz wiedzieć o wszystkich poleceniach i ich użyciu? Trafiłeś we właściwe miejsce!

  • Wszystkie
  • Ogólne
  • Poziomy
  • Informacyjne
  • Moderacyjne
  • Premium

Wszystkie polecenia

credits Pokazuje saldo Twoje lub kogoś innego
rep Przyznaj komuś punkt reputacji. Funkcji można użyć raz na 24 godziny.
moveme Przenosi Cię do kanału głosowego.
color Zmień swój kolor na serwerze.
colors Wyświetla wszystkie dostępne kolory.
short Skraca adres internetowy (URL).
roll Rzut kośćmi.
profile Wyświetl swoją lub cudzą osobistą kartę profilu globalnego, którą można dostosować do własnych potrzeb.
rank Wyświetl twoją kartę rangi serwera lub innej osoby.
top Wyświetla TOP użytkowników na kanałach tekstowych lub głosowych.
title Zmienia Twój tytuł w komendzie #profile.
setxp Ustawia xp użytkownika
setlevel Ustawia poziom użytkownika
user Pokazuje informacje takie jak ID, datę dołączenia - Twoją lub innego użytkownika.
avatar Uzyskaj awatar użytkownika.
server Wyświetla informacje o serwerze.
roles Uzyskaj listę ról serwera i liczbę członków.
setnick Zmienia pseudonim członka.
ban Banuje członka.
unban Odbanowuje członka.
kick Wyrzuca członka.
vkick Wyrzuca członka z kanału głosowego.
mute text Wycisz członka na kanałach tekstowych, uniemożliwiając mu pisanie.
unmute text Dezaktywuje wyciszenie członka.
mute voice Wycisza członka na kanałach głosowych, aby nie mógł mówić.
unmute voice Usuwa wyciszenie członka na kanałach głosowych.
timeout Wycisza użytkownika.
untimeout Usuwa wyciszenie użytkownikowi.
clear Czyści wiadomości kanału.
move Przenosi członka do kanału głosowego.
role Dodaje/usuwa role użytkownikowi.
points Punkty oparte na serwerze, które mogą być przyznawane przez moderatorów.
warn Ostrzega, daje upomnienie członkowi.
warn_remove Usuń ostrzeżenia dla serwera lub użytkownika.
warnings Wyświetla listę wszystkich ostrzeżeń danego użytkownika lub wszystkich na serwerze.
lock Uniemożliwia roli @everyone wysyłanie wiadomości na określonym kanale.
unlock Pozwala @everyone wysyłać wiadomości na określonym kanale.
setcolor Zmienia kolory ról za pomocą kodów hex.
slowmode Włącz lub wyłącz tryb powolny na kanale.
reset Resetuje statystyki tekstowe/głosowe, ilość zaproszeń, punkty xp wszystkich członków.
starboard
vip Pokazuje informacje o Twoim bocie premium.