Mang đến trải nghiệm tốt hơn của Probot 😉

Vẫn là server của bạn, nhưng sẽ dễ dàng hơn gấp 10 lần cho mọi người cùng dùng, giao lưu và chơi đùa.

Premium cấp 2$5/ Gói tháng

Dành cho server cần đến hệ thống chống raid của Probot.

  • Tất cả đặc quyền của Premium cấp 1
  • Thay đổi diện mạo của bot.
  • Hệ thống chống raid tối ưu.