ProBot Commands

Are you new to ProBot and want to know about all the commands and their usage? You've come to the right place!

All Commands

credits - Ipinapakita ang balanse mo o ng isang tao.
rep - Award someone a reputation point. Can only be used once every 24 hours.
moveme - Inililipat ka sa ibang voice channel.
color - Baguhin ang iyong kulay sa server.
colors - Lists you all the available colors.
short - Mapapaikli ang URL
roll - rolling dice.
profile - Tingnan ang iyong o ibang tao na kaugalahan personal na global profile card.
rank - Tumanaw ng iyong ranggo card o sa ibang tao sa server.
top - Ipakita ang mga nangungunang miyembro sa pamamagitan ng text o boses.
title - Binabago ang iyong pamagat sa command na `#profile`.
setxp - Sets the user's xp
setlevel - Sets the user's level
user - Nagpapakita ng impormasyon, tulad ng ID at sumali sa petsa, tungkol sa iyong sarili o sa gumagamit.
avatar - Kumuha ng avatar ng gumagamit.
server - Nagpapakita ng impormasyon tungkol sa server.
roles - Kumuha ng listahan ng mga tungkulin at bilang ng server at miyembro.
setnick - Changes the nickname of a member.
ban - Bans isang miyembro.
unban - Hindi talikuran ang isang miyembro.
kick - Sipa ng isang miyembro.
vkick - Sinipa ang isang miyembro mula sa isang voice channel
mute - I-mute ang isang miyembro mula sa mga text channel para hindi sila makapag-type.
unmute - I-unmute ang isang miyembro.
vmute - Mute a member so they can't speak in voice channels.
unvmute - Ina-unmute ang isang miyembro mula sa mga voice channel.
timeout - Nag-timeout ang isang miyembro.
untimeout - Nag-aalis ng timeout sa isang miyembro.
clear - Cleans up channel messages.
move - Moves a member to another voice channel.
role - Magdagdag/mag-alis ng (mga) tungkulin para sa isang miyembro.
points - A server based points that can be given by moderators.
warn - Warns a member.
removewarn - Alisin ang mga babala para sa server o user.
warnings - Get the list of warnings for the server or a user.
lock - Hindi pinapagana ang @lahat ng tao sa pagpapadala ng mga mensahe sa partikular na channel.
unlock - Nagbibigay-daan sa @lahat ng tao na magpadala ng mga mensahe sa partikular na channel.
temp - Creates a temporary channel
setcolor - Mababago ang kulay ng role gamit ang hex code.
slowmode - Enable or disable slowmode on a channel.
reset - I-reset ang text/boses/pag-imbita ng mga xp point para sa lahat o partikular na miyembro.
play - Magdagdag ng isang kanta sa queue at i-play ito.
search - Searches for results to play.
queue - Ipakita ang pila ng kasalukuyang mga track sa playlist.
stop - Stop the current song and clears the entire music queue.
vol - Changes/Shows the current volume.
pause - Pauses the currently playing track.
resume - Resumes the currently paused track.
np - Ipinapakita ang kantang kasalukuyang pinapatugtog ng bot
skip - Lagpasan ang kasalukuyang kanta.
repeat - I-toggle ang repeat mode.
shuffle - Shuffle the current queue!
seek - Seeks to a certain point in the current track.
24/7 - I-toggle ang 24/7 mode. Dahil dito, hindi umaalis ang bot sa voice channel hanggang sa ihinto mo ito
vip - Shows information about your premium bot.