פקודות בוט דיסקורד

אתה חדש בProBot ורוצה לדעת על כל הפקודות והשימוש שלו? הגעת למקום הנכון!

  • את כל
  • כללי
  • דירוג
  • מידע
  • מתינות
  • פרימיום

כל הפקודות

credits מראה את הכסף שלך או של מישהו
rep מעניק למישהו נקודת מוניטין. ניתן להשתמש רק פעם אחת כל 24 שעות.
moveme מעביר אותך לערוץ קולי אחר.
color משנה את הצבע שלך בשרת.
colors מראה טבלה של כל הצבעים הזמינים
short מקצר קישור
roll מטיל קוביות
profile ראה את כרטיס הפרופיל הגלובלי האישי הניתן להתאמה אישית שלך או של מישהו אחר.
rank ראה את כרטיס הדרגה שלך או של מישהו אחר בשרת.
top מציג את הטבלה של הממברים על ידי טקסט או וויס
title משנה את הכותרת בפקודת `#profile`
setxp Sets the user's xp
setlevel משנה את רמת החבר
user מראה מידע, כגון מספר זיהוי ותאריך הצטרפות, על עצמך או על משתמש.
avatar קבל את הדמות של משתמש.
server מציג מידע לגבי השרת
roles קבל רשימה של תפקידי השרת וכמות החברים בתפקיד.
setnick משנה את הכינוי של חבר.
ban חוסם חבר.
unban בטל חסימה של חבר.
kick בועט חבר.
vkick בועט חבר מערוץ קולי.
mute text משתיק חבר מערוצי טקסט כדי שלא יוכל להקליד.
unmute text מבטל השתקה מחבר.
mute voice משתיק חבר כדי שלא יוכל לדבר בערוצי הקול
unmute voice מבטל השתקה לחבר מערוצי קול.
timeout פסק זמן של חבר.
untimeout מסיר פסק זמן מחבר.
clear מנקה את הודעות הערוץ.
move מעביר חבר לערוץ קולי אחר.
role מוסיף/מוריד רול/ים עבור בן אדם.
points שרת שמבוסס על נקודות שיכולות להתקבל על ידי מנחים.
warn מזהיר חבר.
warn_remove הסר אזהרות עבור השרת או המשתמש.
warnings קבל את רשימת האזהרות עבור השרת או משתמש.
lock מבטל שליחת תיוג אבריוואן בחדר מסוים.
unlock מבטל את הביטול של התיוג אבריוואן בחדר מסוים.
setcolor משנה את צבע הרול/ים על ידי קוד האקס
slowmode אפשר או השבת מצב איטי בערוץ.
reset מאפס את הנקודות אקספי של הטקסט/וויס/הזמנות עבור כולם או אנשים מסוימים
starboard
vip מראה מידע על הבוט הפרימיום שלך.