פקודות בוט דיסקורד

האם אתה חדש ב-ProBot ורוצה לדעת על כל הפקודות והשימוש בהן? הגעתם למקום הנכון!

All Commands

credits - מראה את הכסף שלך או של מישהו
rep - מעניק למישהו נקודת מוניטין. ניתן להשתמש רק פעם אחת כל 24 שעות.
moveme - מעביר אותך לערוץ קולי אחר.
color - משנה את הצבע שלך בשרת.
colors - מראה טבלה של כל הצבעים הזמינים
short - מקצר קישור
roll - מטיל קוביות
profile - ראה את כרטיס הפרופיל הגלובלי האישי הניתן להתאמה אישית שלך או של מישהו אחר.
rank - ראה את כרטיס הדרגה שלך או של מישהו אחר בשרת.
top - מציג את הטבלה של הממברים על ידי טקסט או וויס
title - משנה את הכותרת בפקודת `#profile`
setxp - Sets the user's xp
setlevel - משנה את רמת החבר
user - מראה מידע, כגון מספר זיהוי ותאריך הצטרפות, על עצמך או על משתמש.
avatar - קבל את הדמות של משתמש.
server - מציג מידע לגבי השרת
roles - מקבל רשימה של תפקידי השרת וכמות החברים בתפקיד.
setnick - משנה את הכינוי של חבר.
ban - חוסם חבר.
unban - מבטל חסימה של חבר.
kick - בועט חבר.
vkick - בועט חבר מערוץ קולי.
mute - משתיק חבר מערוצי טקסט כדי שלא יוכל להקליד.
unmute - מבטל השתקה מחבר.
vmute - Mute a member so they can't speak in voice channels.
unvmute - מבטל השתקה לחבר מערוצי קול.
timeout - פסק זמן של חבר.
untimeout - מסיר פסק זמן מחבר.
clear - Cleans up channel messages.
move - מעביר חבר לערוץ קולי אחר.
role - מוסיף/מוריד רול/ים עבור בן אדם.
points - שרת שמבוסס על נקודות שיכולות להתקבל על ידי מנחים.
warn - מזהיר חבר.
removewarn - הסר אזהרות עבור השרת או המשתמש.
warnings - קבל את רשימת האזהרות עבור השרת או משתמש.
lock - מבטל שליחת תיוג אבריוואן בחדר מסוים.
unlock - מבטל את הביטול של התיוג אבריוואן בחדר מסוים.
temp - Creates a temporary channel
setcolor - משנה את צבע הרול/ים על ידי קוד האקס
slowmode - אפשר או השבת מצב איטי בערוץ.
reset - מאפס את הנקודות אקספי של הטקסט/וויס/הזמנות עבור כולם או אנשים מסוימים
play - מוסיף שיר לתור ומשמיע אותו.
search - מחפש תוצאות להשמעה.
queue - מציג את התור של הרצועות הנוכחיות ברשימת ההשמעה.
stop - עוצר את השיר הנוכחי ומנקה את כל תור המוזיקה.
vol - משנה/מראה את הווליום הנוכחי.
pause - משהה את הרצועה המושמעת כרגע.
resume - Resumes the currently paused track.
np - מראה את השיר אשר מתנגן כעת
skip - מדלג על השיר הנוכחי.
repeat - מחליף את מצב ההשמעה מחדש.
shuffle - Shuffle the current queue!
seek - מחפש נקודה מסוימת ברצועה הנוכחית.
24/7 - מחליף את מצב ה 24/7. זה גורם לבוט לא לעזוב את הערוץ הקולי עד שתפסיק אותו.
vip - Shows information about your premium bot.