پروبات را به یک ماجراجویی جدید ببرید 😉

سرور دیسکورد فعلی خود را فرض کنید، فقط 10 برابر تمیز تر و ساده تر برای استفاده، برقراری ارتباط و سرگرمی کاربران.

پريميوم سطح 2$5/ ماهانه

برای سرور های بزرگ، جایی که ضدیورش پروبات خیلی مهمه.

  • تمامی امکانات پریمیوم سطح 1
  • نام و آواتار قابل شخصی‌سازی
  • ضد یورش پیشرفته