Příkazy ProBota

Jsi nový uživatel ProBota a chceš znát všechny příkazy a jejich použití? Pak jsi na správném místě!

  • Všechny
  • Obecné
  • Úrovně
  • Informace
  • Moderace
  • Premium

Všechny příkazy

credits Zobrazí tvůj nebo něčí zůstatek.
rep Věnuje někomu bod reputace. Může být použito pouze jednou za 24 hodin.
moveme Přesune tě do hlasového kanálu.
color Změnit tvou barvu na serveru.
colors Zobrazí všechny dostupné barvy.
short Zkrátí URL.
roll házím kostkou.
profile Zobrazí tvou nebo něčí přizpůsobitelnou osobní globální profilovou kartu.
rank Zobrazí tvou nebo něčí serverovou kartu hodnosti
top Zobrazit nejlepší členy podle textu nebo hlasu.
title Změní tvůj titulek v příkazu #profile.
setxp Nastaví XP uživatele
setlevel Nastaví úroveň uživatele
user Zobrazí informace, jako je ID a datum připojení, o sobě nebo o jiném uživateli.
avatar Získá avatar uživatele.
server Zobrazí informace o serveru
roles Zobrazí seznam serverových rolí a počet členů.
setnick Změní přezdívku člena.
ban Zabanuje člena.
unban Odbanuje člena.
kick Vyhodí člena.
vkick Vyhodí člena z hlasového kanálu.
mute text Ztlumí člena z textových kanálů, takže nebude smět psát.
unmute text Zruší umlčení člena.
mute voice Ztlumí člena z hlasových kanálů, takže nebude smět mluvit.
unmute voice Zruší umlčení člena z hlasových kanálů.
timeout Dá členovi pauzu.
untimeout Odebere členovi pauzu.
clear Vymaže zprávy v kanálu.
move Přesune člena do hlasového kanálu,
role Přidat/odebral roli / role pro člena.
points Serverově založené body, které mohou být uděleny moderátory.
warn Varuje člena.
warn_remove Odebere varování serveru či uživateli.
warnings Zobrazit varování na serveru nebo u člena.
lock Zakáže @everyone posílat zprávy ve specifickém kanále.
unlock Umožní @everyone posílat zprávy v určitém kanálu.
setcolor Změní barvu role pomocí hex kódů.
slowmode Povolit nebo zakázat pomalý režim v kanálu.
reset Obnoví textové / hlasové / pozvánkové body zkušeností všem členům.
starboard
vip Zobrazí informace o tvém prémiovém botovi.