Příkazy Discord bota

/moveme

- Přesune tě do hlasového kanálu.

Použití:

/moveme [channel or user]

Příklady:

/moveme general /moveme @Dramex

/color

- Změnit tvou barvu na serveru.

Použití:

/color [color's number]

Příklady:

/color 15

/colors

- Zobrazí všechny dostupné barvy.

Použití:

/colors

/short

- Zkrátí URL.

Použití:

/short [link]

Příklady:

/short https://probot.io/This-is-A-Very-Long-Link-lol

/roll

- házím kostkou.

Použití:

/roll (number)

Příklady:

/roll /roll 100

/profile

- Zobrazí tvou nebo něčí přizpůsobitelnou osobní globální profilovou kartu.

Použití:

/profile (user)

Příklady:

/profile /profile @Dramex /profile 157605500488384512

/rank

- Zobrazí tvou nebo něčí serverovou kartu hodnosti

Použití:

/rank (user)

Příklady:

/rank /rank @Dramex /rank 728882410384785451

/rep

- Věnuje někomu bod reputace. Může být použito pouze jednou za 24 hodin.

Použití:

/rep [user]

Příklady:

/rep /rep @Dramex /rep 157605500488384512

/top

- Zobrazit nejlepší členy podle textu nebo hlasu.

Použití:

/top (day / week / month) /top (text / voice/ invites) (page number) /top (text / voice) (role)

Příklady:

/top day /top week /top month /top text day /top voice week 2 /top invites /top text @members

/credits

- Zobrazí tvlj nebo něčí zůstatek.

Použití:

/credits /credits [user] /credits [user] [amount] /credits [user] [amount] [reason]

Příklady:

/credits /credits @Dramex /credits @Dramex 15000 /credits @Dramex 15000 Hello

/title

- Změní tvůj titulek v příkazu #profile.

Použití:

/title /title [new title]

Příklady:

/title This is a Title

/user

- Zobrazí informace, jako je ID a datum připojení, o sobě nebo o jiném uživateli.

Použití:

/user (user)

Příklady:

/user /user @Dramex /user 157605500488384512

/avatar

- Získá avatar uživatele.

Použití:

/avatar /avatar server /avatar [user]

Příklady:

/avatar /avatar server /avatar @Dramex /avatar 157605500488384512

/server

- Zobrazí informace o serveru

Použití:

/server

/roles

- Zobrazí seznam serverových rolí a počet členů.

Použití:

/roles

/setnick

- Změní přezdívku člena.

Použití:

/setnick [user] (New nickname)

Příklady:

/setnick @Dramex Developer

/ban

- Zabanuje člena.

Použití:

/ban [user] (time m/h/d/mo/y) (reason)

Příklady:

/ban @Dramex /ban @Dramex spamming /ban @Dramex 1h spamming /ban @Dramex 1d spamming /ban @Dramex 1w

/unban

- Odbanuje člena.

Použití:

/unban [user]

Příklady:

/unban Dramex /unban 157605500488384512

/kick

- Vyhodí člena.

Použití:

/kick [user] (reason)

Příklady:

/kick @Dramex /kick 157605500488384512

/vkick

- Vyhodí člena z hlasového kanálu.

Použití:

/vkick [user]

Příklady:

/vkick @Dramex

/mute

- Ztlumí člena z textových kanálů, takže nebude moct psát.

Použití:

/mute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

Příklady:

/mute {1} 1m Spamming /mute {1} 1h /mute {1} 1d /mute {1} 1w /mute {1} 1mo /mute {1} 1y

/unmute

- Zruší umlčení člena.

Použití:

/unmute [user]

Příklady:

/unmute @Dramex /unmute 157605500488384512

/vmute

- Ztlumí člena z hlasových kanálů, takže nebude moct mluvit.

Použití:

/vmute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

Příklady:

/vmute @Dramex 1m annoying /vmute @Dramex 1h /vmute @Dramex 1d /vmute @Dramex 1mo /vmute @Dramex 1y

/unvmute

- Zruší umlčení člena z hlasových kanálů.

Použití:

/unvmute [user]

Příklady:

/unvmute @Dramex /unvmute 157605500488384512

/clear

- Vymaže zprávy z kanálu.

Použití:

/clear (number of messages) /clear bots (number of messages) /clear [user] (number of messages)

Příklady:

/clear /clear 1000 /clear bots 10 /clear @Dramex 10

/move

- Přesune člena do hlasového kanálu,

Použití:

/move [user] (user or channel) /move all

Příklady:

/move @Dramex /move @Dramex General

/role

- Přidat/odebral roli / role pro člena.

Použití:

/role [user] (+/-)(roles names separated by comma) /role all (+/-)(role name)

Příklady:

/role @Dramex Admin /role all members /role bots System /role humans members

/points

- Serverově založené body, které mohou být uděleny moderátory.

Použití:

`/points` - see all points `/points [user] 1` - set the points of a user `/points [user] +1` - increase the points of a user `/points [user] -1` - decrease the points of a user `/points [user] 0` - reset the points of a user `/points reset` - resets all points /points [role name] - filters the points by a role

Příklady:

/points @Dramex 1 /points @Dramex +1 /points @Dramex -1 /points @Dramex 0 /points reset /points Admin

/warn

- Varuje člena.

Použití:

/warn [user] [reason]

Příklady:

/warn @Dramex /warn @Dramex spamming

/removewarn

- Odebere varování serveru či uživateli.

Použití:

/removewarn [warnID] /removewarn [user] /removewarn all

Příklady:

/removewarn 1810 /removewarn @Dramex /removewarn all

/warnings

- Zobrazí varování na serveru nebo u člena.

Použití:

/warnings (user)

Příklady:

/warnings /warnings @Dramex

/lock

- Zakáže @everyone posílat zprávy ve specifickém kanále.

Použití:

/lock (channel)

Příklady:

/lock /lock general

/unlock

- Umožní @everyone posílat zprávy v určitém kanálu.

Použití:

/unlock (channel)

Příklady:

/unlock /unlock general

/temp

- Dočasné kanály.

Použití:

/temp on /temp off /temp time [duration] /temp max [limit]

Příklady:

/temp on /temp off /temp time 5 /temp max 1

/setcolor

- Změní barvu role pomocí hex kódů.

Použití:

/setcolor [role name] [color code]

Příklady:

/setcolor members #000001

/slowmode

- Povolit nebo zakázat pomalý režim v kanálu.

Použití:

/slowmode /slowmode (time) /slowmode off

Příklady:

/slowmode /slowmode 1 /slowmode 1h /slowmode off

/reset

- Obnoví textové / hlasové / pozvánkové body zkušeností všem členům.

Použití:

/reset [text / voice / invites / limits) [all / user]

Příklady:

/reset text all /reset voice all /reset invites all /reset text @Dramex /reset limits @Dramex

/play

- Přidá skladbu do fronty a přehraje ji.

Použití:

/play [song title] - plays the first result from Youtube /play [URL] - plays the provided song, playlist, or stream

Příklady:

/play Havana /play https://www.youtube.com/watch?v=HCjNJDNzw8Y

/search

- Vyhledá dotaz pro přehrání.

Použití:

/search [song's name]

Příklady:

/search Havana

/queue

- Zobrazí frontu aktuálních skladeb v seznamu skladeb.

Použití:

/queue

/stop

- Zastaví aktuální skladbu a vyčistí celou hudební frontu.

Použití:

/stop

/vol

- Změní / zobrazí aktuální hlasitost.

Použití:

/vol (volume)

Příklady:

/vol /vol 100

/pause

- Pozastaví aktuálni skladbu.

Použití:

/pause

/np

- Zobrazí skladbu, kterou bot momentálně přehrává

Použití:

/np

/skip

- Přeskočí aktuální skladbu.

Použití:

/skip

/repeat

- Přepne režim opakování.

Použití:

/repeat

/seek

- Vyhledá určitý bod v aktuální skladbě.

Použití:

/seek [target point]

Příklady:

/seek 11:00

/24/7

- Přepne režim 24/7, díky čemuž bot neopustí hlasový kanál, dokud jej nezastavíš.

Použití:

/24/7

/vip

- Zobrazí informace o tvém prémiovém botovi.

Použití:

/vip /vip move (bot's number) /vip transfer (bot's number) [user] /vip restart /vip avatar [avatar link] /vip username [new name] /vip status (new status) /vip whitelist (user)

Příklady:

/vip /vip move /vip move 1000 /vip transfer 1000 @Dramex /vip restart /vip avatar http://i8.ae/sN6XG /vip username SystemBot /vip status SystemBot /vip whitelist @Dramex