Příkazy ProBota

Jsi nový uživatel ProBota a chceš znát všechny příkazy a jejich použití? Pak jsi na správném místě!

Všechny příkazy

credits - Zobrazí tvůj nebo něčí zůstatek.
rep - Věnuje někomu bod reputace. Může být použito pouze jednou za 24 hodin.
moveme - Přesune tě do hlasového kanálu.
color - Změnit tvou barvu na serveru.
colors - Zobrazí všechny dostupné barvy.
short - Zkrátí URL.
roll - házím kostkou.
profile - Zobrazí tvou nebo něčí přizpůsobitelnou osobní globální profilovou kartu.
rank - Zobrazí tvou nebo něčí serverovou kartu hodnosti
top - Zobrazit nejlepší členy podle textu nebo hlasu.
title - Změní tvůj titulek v příkazu #profile.
setxp - Nastaví XP uživatele
setlevel - Nastaví úroveň uživatele
user - Zobrazí informace, jako je ID a datum připojení, o sobě nebo o jiném uživateli.
avatar - Získá avatar uživatele.
server - Zobrazí informace o serveru
roles - Zobrazí seznam serverových rolí a počet členů.
setnick - Změní přezdívku člena.
ban - Zabanuje člena.
unban - Odbanuje člena.
kick - Vyhodí člena.
vkick - Vyhodí člena z hlasového kanálu.
mute text - Ztlumí člena z textových kanálů, takže nebude smět psát.
unmute text - Zruší umlčení člena.
mute voice - Ztlumí člena z hlasových kanálů, takže nebude smět mluvit.
unmute voice - Zruší umlčení člena z hlasových kanálů.
timeout - Dá členovi pauzu.
untimeout - Odebere členovi pauzu.
clear - Vymaže zprávy v kanálu.
move - Přesune člena do hlasového kanálu,
role - Přidat/odebral roli / role pro člena.
points - Serverově založené body, které mohou být uděleny moderátory.
warn - Varuje člena.
warn_remove - Odebere varování serveru či uživateli.
warnings - Zobrazit varování na serveru nebo u člena.
lock - Zakáže @everyone posílat zprávy ve specifickém kanále.
unlock - Umožní @everyone posílat zprávy v určitém kanálu.
setcolor - Změní barvu role pomocí hex kódů.
slowmode - Povolit nebo zakázat pomalý režim v kanálu.
reset - Obnoví textové / hlasové / pozvánkové body zkušeností všem členům.
vip - Zobrazí informace o tvém prémiovém botovi.