ProBot Commands

Are you new to ProBot and want to know about all the commands and their usage? You've come to the right place!

  • All
  • General
  • Leveling
  • Info
  • MĂ„tta
  • Premium

All Commands

credits Visar din eller nÄgons balans.
rep Tilldela nÄgon ett reputation poÀng. Kan endast anvÀndas en gÄng per 24 timmar.
moveme Flyttar dig till en röstkanal.
color Ändra din fĂ€rg pĂ„ servern.
colors Visar dig listan med alla tillÀngliga fÀrger.
short Förkorta en webbadress.
roll kasta tÀrningar.
profile Visa ditt eller nÄgon annans anpassningsbara personliga globala profilkort.
rank Se ditt eller nÄgon annans serverrank kort.
top Display the top members by text or voice.
title Ändrar din titel i #profil-kommandot.
setxp Sets the user's xp
setlevel Sets the user's level
user Visar information, till exempel ID och anslutningsdatum, om dig sjÀlv eller en anvÀndare.
avatar Skaffa en anvÀndares avatar.
server Shows information about the server
roles FÄ en lista över serverroller och medlemmar.
setnick Ändrar smeknamnet pĂ„ en medlem.
ban Bannar en medlem.
unban Tar bort ban frÄn en medlem.
kick Kickar en medlem.
vkick Sparkar en medlem frÄn en röstkanal
mute text Tysta en medlem frÄn textkanaler sÄ att de inte kan skriva.
unmute text Avtystar en medlem.
mute voice Tysta en medlem frÄn röstkanaler sÄ att de inte kan prata.
unmute voice Avtysta en medlem frÄn röstkanaler.
timeout Timeouts a member.
untimeout Tar bort en timeout frÄn en medlem.
clear Cleans up channel messages.
move Flyttar en medlem till en röstkanal.
role LÀgg till/ta bort roll(er) för en medlem.
points Server baserade poÀng som kan ges av moderatorer.
warn Varnar en medlem.
warn_remove Remove warnings for the server or user.
warnings FÄ varningar för servern eller anvÀndaren.
lock inaktiverar @everyone frÄn att skriva i detta specifika chatten.
unlock Tar bort meddelanden som nekats frÄn @everyone i en specifik kanal.
setcolor Ändrar rollens fĂ€rg med hexadecimalkoder.
slowmode Aktivera eller inaktivera lÄngsamt lÀge pÄ en kanal.
reset ÅterstĂ€ll text/röst/inbjudningar xp-poĂ€ng för alla medlemmar.
starboard
vip Shows information about your premium bot.