ProBot Commands

Are you new to ProBot and want to know about all the commands and their usage? You've come to the right place!

All Commands

credits - Visar din eller nÄgons balans.
rep - Tilldela nÄgon ett reputation poÀng. Kan endast anvÀndas en gÄng per 24 timmar.
moveme - Flyttar dig till en röstkanal.
color - Ändra din fĂ€rg pĂ„ servern.
colors - Visar dig listan med alla tillÀngliga fÀrger.
short - Förkorta en webbadress.
roll - kasta tÀrningar.
profile - Visa ditt eller nÄgon annans anpassningsbara personliga globala profilkort.
rank - Se ditt eller nÄgon annans serverrank kort.
top - Display the top members by text or voice.
title - Ändrar din titel i #profil-kommandot.
setxp - Sets the user's xp
setlevel - Sets the user's level
user - Visar information, till exempel ID och anslutningsdatum, om dig sjÀlv eller en anvÀndare.
avatar - Skaffa en anvÀndares avatar.
server - Shows information about the server
roles - FÄ en lista över serverroller och medlemmar.
setnick - Ändrar smeknamnet pĂ„ en medlem.
ban - Bannar en medlem.
unban - Tar bort ban frÄn en medlem.
kick - Kickar en medlem.
vkick - Sparkar en medlem frÄn en röstkanal
mute text - Tysta en medlem frÄn textkanaler sÄ att de inte kan skriva.
unmute text - Avtystar en medlem.
mute voice - Tysta en medlem frÄn röstkanaler sÄ att de inte kan prata.
unmute voice - Avtysta en medlem frÄn röstkanaler.
timeout - Timeouts a member.
untimeout - Tar bort en timeout frÄn en medlem.
clear - Cleans up channel messages.
move - Flyttar en medlem till en röstkanal.
role - LÀgg till/ta bort roll(er) för en medlem.
points - Server baserade poÀng som kan ges av moderatorer.
warn - Varnar en medlem.
warn_remove - Remove warnings for the server or user.
warnings - FÄ varningar för servern eller anvÀndaren.
lock - inaktiverar @everyone frÄn att skriva i detta specifika chatten.
unlock - Tar bort meddelanden som nekats frÄn @everyone i en specifik kanal.
setcolor - Ändrar rollens fĂ€rg med hexadecimalkoder.
slowmode - Aktivera eller inaktivera lÄngsamt lÀge pÄ en kanal.
reset - ÅterstĂ€ll text/röst/inbjudningar xp-poĂ€ng för alla medlemmar.
vip - Shows information about your premium bot.