Discord Bot Commands

/moveme

- Flyttar dig till en röstkanal.

Usage:

/moveme [channel or user]

exempel:

/moveme general /moveme @Dramex

/color

- Change your color on the server.

Usage:

/color [color's number]

exempel:

/color 15

/colors

- Visar dig listan med alla tillÀngliga fÀrger.

Usage:

/colors

/short

- Förkorta en webbadress.

Usage:

/short [link]

exempel:

/short https://probot.io/This-is-A-Very-Long-Link-lol

/roll

- kasta tÀrningar.

Usage:

/roll (number)

exempel:

/roll /roll 100

/profile

- Visa ditt eller nÄgon annans anpassningsbara personliga globala profilkort.

Usage:

/profile (user)

exempel:

/profile /profile @Dramex /profile 157605500488384512

/rank

- Se ditt eller nÄgon annans serverrank kort.

Usage:

/rank (user)

exempel:

/rank /rank @Dramex /rank 728882410384785451

/rep

- Tilldela nÄgon ett reputation poÀng. Kan endast anvÀndas en gÄng per 24 timmar.

Usage:

/rep [user]

exempel:

/rep /rep @Dramex /rep 157605500488384512

/top

- Display the top members by text or voice.

Usage:

/top (day / week / month) /top (text / voice/ invites) (page number) /top (text / voice) (role)

exempel:

/top day /top week /top month /top text day /top voice week 2 /top invites /top text @members

/credits

- Visar din eller nÄgons balans.

Usage:

/credits /credits [user] /credits [user] [amount] /credits [user] [amount] [reason]

exempel:

/credits /credits @Dramex /credits @Dramex 15000 /credits @Dramex 15000 Hello

/title

- Ändrar din titel i #profil-kommandot.

Usage:

/title /title [new title]

exempel:

/title This is a Title

/user

- Visar information, till exempel ID och anslutningsdatum, om dig sjÀlv eller en anvÀndare.

Usage:

/user (user)

exempel:

/user /user @Dramex /user 157605500488384512

/avatar

- Skaffa en anvÀndares avatar.

Usage:

/avatar /avatar server /avatar [user]

exempel:

/avatar /avatar server /avatar @Dramex /avatar 157605500488384512

/server

- Shows information about the server

Usage:

/server

/roles

- FÄ en lista över serverroller och medlemmar.

Usage:

/roles

/setnick

- Ändrar smeknamnet pĂ„ en medlem.

Usage:

/setnick [user] (New nickname)

exempel:

/setnick @Dramex Developer

/ban

- Bannar en medlem.

Usage:

/ban [user] (time m/h/d/mo/y) (reason)

exempel:

/ban @Dramex /ban @Dramex spamming /ban @Dramex 1h spamming /ban @Dramex 1d spamming /ban @Dramex 1w

/unban

- Tar bort ban frÄn en medlem.

Usage:

/unban [user]

exempel:

/unban Dramex /unban 157605500488384512

/kick

- Kickar en medlem.

Usage:

/kick [user] (reason)

exempel:

/kick @Dramex /kick 157605500488384512

/vkick

- Sparkar en medlem frÄn en röstkanal

Usage:

/vkick [user]

exempel:

/vkick @Dramex

/mute

- Tysta en medlem frÄn textkanaler sÄ att de inte kan skriva.

Usage:

/mute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

exempel:

/mute {1} 1m Spamming /mute {1} 1h /mute {1} 1d /mute {1} 1w /mute {1} 1mo /mute {1} 1y

/unmute

- Avtystar en medlem.

Usage:

/unmute [user]

exempel:

/unmute @Dramex /unmute 157605500488384512

/vmute

- Tysta en medlem frÄn röstkanaler sÄ att de inte kan prata.

Usage:

/vmute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

exempel:

/vmute @Dramex 1m annoying /vmute @Dramex 1h /vmute @Dramex 1d /vmute @Dramex 1mo /vmute @Dramex 1y

/unvmute

- Avtysta en medlem frÄn röstkanaler.

Usage:

/unvmute [user]

exempel:

/unvmute @Dramex /unvmute 157605500488384512

/clear

- Rensar meddelanden frÄn en kanal.

Usage:

/clear (number of messages) /clear bots (number of messages) /clear [user] (number of messages)

exempel:

/clear /clear 1000 /clear bots 10 /clear @Dramex 10

/move

- Flyttar en medlem till en röstkanal.

Usage:

/move [user] (user or channel) /move all

exempel:

/move @Dramex /move @Dramex General

/role

- Add/remove role(s) for a member.

Usage:

/role [user] (+/-)(roles names separated by comma) /role all (+/-)(role name)

exempel:

/role @Dramex Admin /role all members /role bots System /role humans members

/points

- Server baserade poÀng som kan ges av moderatorer.

Usage:

`/points` - see all points `/points [user] 1` - set the points of a user `/points [user] +1` - increase the points of a user `/points [user] -1` - decrease the points of a user `/points [user] 0` - reset the points of a user `/points reset` - resets all points /points [role name] - filters the points by a role

exempel:

/points @Dramex 1 /points @Dramex +1 /points @Dramex -1 /points @Dramex 0 /points reset /points Admin

/warn

- Varnar en medlem.

Usage:

/warn [user] [reason]

exempel:

/warn @Dramex /warn @Dramex spamming

/removewarn

- Remove warnings for the server or user.

Usage:

/removewarn [warnID] /removewarn [user] /removewarn all

exempel:

/removewarn 1810 /removewarn @Dramex /removewarn all

/warnings

- FÄ varningar för servern eller anvÀndaren.

Usage:

/warnings (user)

exempel:

/warnings /warnings @Dramex

/lock

- inaktiverar @everyone frÄn att skriva i detta specifika chatten.

Usage:

/lock (channel)

exempel:

/lock /lock general

/unlock

- Tar bort meddelanden som nekats frÄn @everyone i en specifik kanal.

Usage:

/unlock (channel)

exempel:

/unlock /unlock general

/temp

- TillfÀlliga kanaler.

Usage:

/temp on /temp off /temp time [duration] /temp max [limit]

exempel:

/temp on /temp off /temp time 5 /temp max 1

/setcolor

- Changes role's color by hex codes.

Usage:

/setcolor [role name] [color code]

exempel:

/setcolor members #000001

/slowmode

- Enable or disable slowmode on a channel.

Usage:

/slowmode /slowmode (time) /slowmode off

exempel:

/slowmode /slowmode 1 /slowmode 1h /slowmode off

/reset

- ÅterstĂ€ll text/röst/inbjudningar xp-poĂ€ng för alla medlemmar.

Usage:

/reset [text / voice / invites / limits) [all / user]

exempel:

/reset text all /reset voice all /reset invites all /reset text @Dramex /reset limits @Dramex

/play

- LÀgg till en lÄt i kön och spela.

Usage:

/play [song title] - plays the first result from Youtube /play [URL] - plays the provided song, playlist, or stream

exempel:

/play Havana /play https://www.youtube.com/watch?v=HCjNJDNzw8Y

/search

- Söker YouTube efter resultat att spela.

Usage:

/search [song's name]

exempel:

/search Havana

/queue

- Visa kön för alla lÄtar i spellistan.

Usage:

/queue

/stop

- StÀnger av den lÄten som spelas och rensar hela musikkön.

Usage:

/stop

/vol

- Ändra/Visar volymen.

Usage:

/vol (volume)

exempel:

/vol /vol 100

/pause

- Pausar lÄten som spelas.

Usage:

/pause

/np

- Shows the song that the bot is currently playing

Usage:

/np

/skip

- Skippa den aktuella lÄten.

Usage:

/skip

/repeat

- vÀxlar upprepningslÀget.

Usage:

/repeat

/seek

- Söker till en viss punkt i lÄten.

Usage:

/seek [target point]

exempel:

/seek 11:00

/24/7

- vÀxlar mellan 24/7-lÀge, det betyder att botten inte lÀmnas frÄn röstkanalen förrÀn du stoppar den.

Usage:

/24/7

/vip

- Visar information om din premiumbot.

Usage:

/vip /vip move (bot's number) /vip transfer (bot's number) [user] /vip restart /vip avatar [avatar link] /vip username [new name] /vip status (new status) /vip whitelist (user)

exempel:

/vip /vip move /vip move 1000 /vip transfer 1000 @Dramex /vip restart /vip avatar http://i8.ae/sN6XG /vip username SystemBot /vip status SystemBot /vip whitelist @Dramex