Discord Bot Commands

/moveme

- Presunie vás na iný hlasový kanál.

využitie:

/moveme [channel or user]

Príklady

/moveme general /moveme @Dramex

/color

- zmente svoju farbu v serveri

využitie:

/color [color's number]

Príklady

/color 15

/colors

- Uvádza zoznam všetkých dostupných farieb.

využitie:

/colors

/short

- Skráti webovú adresu.

využitie:

/short [link]

Príklady

/short https://probot.io/This-is-A-Very-Long-Link-lol

/roll

- Hodí kockami.

využitie:

/roll (number)

Príklady

/roll /roll 100

/profile

- Prezrite si svoju osobnú globálnu profilovú kartu prispôsobiteľnú vám alebo niekoho iného.

využitie:

/profile (user)

Príklady

/profile /profile @Dramex /profile 157605500488384512

/rank

- Prezrite si svoj rank alebo rank iného člena.

využitie:

/rank (user)

Príklady

/rank /rank @Dramex /rank 728882410384785451

/rep

- Ocení niekoho dobré meno. Môže sa používať iba raz za 24 hodín.

využitie:

/rep [user]

Príklady

/rep /rep @Dramex /rep 157605500488384512

/top

- Zobrazte najlepších členov podla textu alebo hlasu.

využitie:

/top (day / week / month) /top (text / voice/ invites) (page number) /top (text / voice) (role)

Príklady

/top day /top week /top month /top text day /top voice week 2 /top invites /top text @members

/credits

- Ukáže tvoj alebo niekoho balanc.

využitie:

/credits /credits [user] /credits [user] [amount] /credits [user] [amount] [reason]

Príklady

/credits /credits @Dramex /credits @Dramex 15000 /credits @Dramex 15000 Hello

/title

- Zmení názov v príkaze #profile.

využitie:

/title /title [new title]

Príklady

/title This is a Title

/user

- Zobrazuje informácie o sebe alebo o používateľovi, napríklad ID a dátum pripojenia.

využitie:

/user (user)

Príklady

/user /user @Dramex /user 157605500488384512

/avatar

- Získajte avatar používateľov.

využitie:

/avatar /avatar server /avatar [user]

Príklady

/avatar /avatar server /avatar @Dramex /avatar 157605500488384512

/server

- Zobrazuje informácie o serveri

využitie:

/server

/roles

- Získajte zoznam rolí servera a počtu členov.

využitie:

/roles

/setnick

- Mení prezývku člena.

využitie:

/setnick [user] (New nickname)

Príklady

/setnick @Dramex Developer

/ban

- Zabanuje člena.

využitie:

/ban [user] (time m/h/d/mo/y) (reason)

Príklady

/ban @Dramex /ban @Dramex spamming /ban @Dramex 1h spamming /ban @Dramex 1d spamming /ban @Dramex 1w

/unban

- Odbanuje člena.

využitie:

/unban [user]

Príklady

/unban Dramex /unban 157605500488384512

/kick

- Vyhodí člena.

využitie:

/kick [user] (reason)

Príklady

/kick @Dramex /kick 157605500488384512

/vkick

- Vyhodí člena z hlasového kanála

využitie:

/vkick [user]

Príklady

/vkick @Dramex

/mute

- Stlmte člena z textových kanálov, aby nemohol písať.

využitie:

/mute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

Príklady

/mute {1} 1m Spamming /mute {1} 1h /mute {1} 1d /mute {1} 1w /mute {1} 1mo /mute {1} 1y

/unmute

- odtlmí člena

využitie:

/unmute [user]

Príklady

/unmute @Dramex /unmute 157605500488384512

/vmute

- Stlmte člena z hlasových kanálov, aby nemohli hovoriť.

využitie:

/vmute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

Príklady

/vmute @Dramex 1m annoying /vmute @Dramex 1h /vmute @Dramex 1d /vmute @Dramex 1mo /vmute @Dramex 1y

/unvmute

- udtlmí člena s hlasových kanálov

využitie:

/unvmute [user]

Príklady

/unvmute @Dramex /unvmute 157605500488384512

/clear

- Vyčistí správy z kanála.

využitie:

/clear (number of messages) /clear bots (number of messages) /clear [user] (number of messages)

Príklady

/clear /clear 1000 /clear bots 10 /clear @Dramex 10

/move

- Presunie člena do hlasového kanála.

využitie:

/move [user] (user or channel) /move all

Príklady

/move @Dramex /move @Dramex General

/role

- Pridať/odstrániť roly člena.

využitie:

/role [user] (+/-)(roles names separated by comma) /role all (+/-)(role name)

Príklady

/role @Dramex Admin /role all members /role bots System /role humans members

/points

- Body založené na serveri, ktoré môžu poskytnúť moderátori.

využitie:

`/points` - see all points `/points [user] 1` - set the points of a user `/points [user] +1` - increase the points of a user `/points [user] -1` - decrease the points of a user `/points [user] 0` - reset the points of a user `/points reset` - resets all points /points [role name] - filters the points by a role

Príklady

/points @Dramex 1 /points @Dramex +1 /points @Dramex -1 /points @Dramex 0 /points reset /points Admin

/warn

- Varuje člena.

využitie:

/warn [user] [reason]

Príklady

/warn @Dramex /warn @Dramex spamming

/removewarn

- Odstráňte varovania pre server alebo používateľa.

využitie:

/removewarn [warnID] /removewarn [user] /removewarn all

Príklady

/removewarn 1810 /removewarn @Dramex /removewarn all

/warnings

- Získajte varovania pre server alebo používateľa.

využitie:

/warnings (user)

Príklady

/warnings /warnings @Dramex

/lock

- Zakáže @everyone v odosielaní správ na konkrétny kanál.

využitie:

/lock (channel)

Príklady

/lock /lock general

/unlock

- Odstráni odmietnuté odosielanie správ z @everyone v konkrétnom kanáli.

využitie:

/unlock (channel)

Príklady

/unlock /unlock general

/temp

- Vytvorí dočasný kanály.

využitie:

/temp on /temp off /temp time [duration] /temp max [limit]

Príklady

/temp on /temp off /temp time 5 /temp max 1

/setcolor

- Mení farby rolí pomocou hex kódov.

využitie:

/setcolor [role name] [color code]

Príklady

/setcolor members #000001

/slowmode

- Enable or disable slowmode on a channel.

využitie:

/slowmode /slowmode (time) /slowmode off

Príklady

/slowmode /slowmode 1 /slowmode 1h /slowmode off

/reset

- Obnoviť text/hlas/pozýva xp body pre všetkých členov.

využitie:

/reset [text / voice / invites / limits) [all / user]

Príklady

/reset text all /reset voice all /reset invites all /reset text @Dramex /reset limits @Dramex

/play

- Pridajte skladbu do frontu a prehrajte.

využitie:

/play [song title] - plays the first result from Youtube /play [URL] - plays the provided song, playlist, or stream

Príklady

/play Havana /play https://www.youtube.com/watch?v=HCjNJDNzw8Y

/search

- Vyhľadá v službe YouTube výsledky, ktoré sa majú prehrať.

využitie:

/search [song's name]

Príklady

/search Havana

/queue

- Zobraziť zoznam aktuálnych skladieb v zozname skladieb.

využitie:

/queue

/stop

- Zastaví aktuálnu skladbu a vymaže celú hudobnú frontu.

využitie:

/stop

/vol

- Zmení / Zobrazí aktuálnu hlasitosť.

využitie:

/vol (volume)

Príklady

/vol /vol 100

/pause

- Pozastaví aktuálne prehrávanú skladbu.

využitie:

/pause

/np

- Zobrazuje skladbu, ktorú bot práve prehráva.

využitie:

/np

/skip

- Preskočí túto pesničku.

využitie:

/skip

/repeat

- Prepínanie medzi režimami opakovania.

využitie:

/repeat

/seek

- Vyhľadá určitý bod v aktuálnej skladbe.

využitie:

/seek [target point]

Príklady

/seek 11:00

/24/7

- Prepína režim 24/7, čo spôsobí, že robot neopustí hlasový kanál, kým ho nezastavíte.

využitie:

/24/7

/vip

- Zobrazuje informácie o vašom prémiovom botovi

využitie:

/vip /vip move (bot's number) /vip transfer (bot's number) [user] /vip restart /vip avatar [avatar link] /vip username [new name] /vip status (new status) /vip whitelist (user)

Príklady

/vip /vip move /vip move 1000 /vip transfer 1000 @Dramex /vip restart /vip avatar http://i8.ae/sN6XG /vip username SystemBot /vip status SystemBot /vip whitelist @Dramex