ProBot Commands

Are you new to ProBot and want to know about all the commands and their usage? You've come to the right place!

  • Toate
  • General
  • Leveling
  • Informații
  • Moderație
  • Premium

All Commands

credits Arată balanța ta sau a altcuiva.
rep Acordă cuva un punct de reputație. Poate fi folosit odată la 24 de ore.
moveme Te mută într-un canal de voce.
color Change your color on the server.
colors Listă cu toate culorile posibile.
short Scurtează un link.
roll zar.
profile Vezi cardul tău de profil global sau pe al altcuiva
rank Vezi cardul tău de nivel sau al altcuiva.
top Display the top members by text or voice.
title Îți schimbă titlul în comanda #profile.
setxp Sets the user's xp
setlevel Setează nivelul utilizatorului
user Arată informații, cum ar fi ID-ul și data întrării, despre tine sau un utilizator.
avatar Obține avatarul unui utilizator.
server Shows information about the server
roles Obține o listă cu rolurile de pe server și numărul de membrii.
setnick Schimbă porecla unui membru.
ban Banează un membru.
unban Debanează un membru.
kick Dă afară un membru.
vkick Dă afară un membru dintr-un canal de voce.
mute text Interzice unui membru de a scrie pe chat.
unmute text Revocă interzicerea de a scrie unui membru.
mute voice Interzice unui membru de a vorbi pe canalele de voce.
unmute voice Revocă interzicerea de a vorbi unui membru.
timeout Timeouts a member.
untimeout Removes a timeout from a member.
clear Cleans up channel messages.
move Mută un membru într-un canal de voce.
role Add/remove role(s) for a member.
points Puncte bazate pe server care pot fi acordate de moderatori.
warn Avertizează un membru.
warn_remove Eliminați toate avertismentele dintr-un server sau ale unui utilizator.
warnings Obține avertizările dintr-un server sau ale unui utilizator.
lock Dezactivează @everyone de a trimite mesaje într-un canal specificat.
unlock Revocă interzicerea @everyone de a trimite mesaje într-un canal specificat.
setcolor Changes role's color by hex codes.
slowmode Activează sau dezactivează modul lent pe un canal.
reset Resetează punctele XP de text/voce/invitații pentru toți membrii.
starboard
vip Shows information about your premium bot.