Discord Bot Commands

/moveme

- Verplaatst u naar een spraakkanaal.

Verbruik:

/moveme [channel or user]

Voorbeelden:

/moveme general /moveme @Dramex

/color

- Verander je kleur in de server

Verbruik:

/color [color's number]

Voorbeelden:

/color 15

/colors

- Geeft een overzicht van alle beschikbare kleuren.

Verbruik:

/colors

/short

- Verkort een URL.

Verbruik:

/short [link]

Voorbeelden:

/short https://probot.io/This-is-A-Very-Long-Link-lol

/roll

- Rollende dobbelsteen.

Verbruik:

/roll (number)

Voorbeelden:

/roll /roll 100

/profile

- Bekijk persoonlijke globale profielkaart van iemand anders of van jou.

Verbruik:

/profile (user)

Voorbeelden:

/profile /profile @Dramex /profile 157605500488384512

/rank

- Bekijk de rang van u of die van iemand anders op de server.

Verbruik:

/rank (user)

Voorbeelden:

/rank /rank @Dramex /rank 728882410384785451

/rep

- Beloon iemand een reputatiepunt. Kan slechts eens per 24 uur gebruikt worden.

Verbruik:

/rep [user]

Voorbeelden:

/rep /rep @Dramex /rep 157605500488384512

/top

- Bekijk de leden met de meeste punten op de server.

Verbruik:

/top (day / week / month) /top (text / voice/ invites) (page number) /top (text / voice) (role)

Voorbeelden:

/top day /top week /top month /top text day /top voice week 2 /top invites /top text @members

/credits

- Toont uw of iemands tegoed balans.

Verbruik:

/credits /credits [user] /credits [user] [amount] /credits [user] [amount] [reason]

Voorbeelden:

/credits /credits @Dramex /credits @Dramex 15000 /credits @Dramex 15000 Hello

/title

- Wijzigt je titel in het #profiel commando.

Verbruik:

/title /title [new title]

Voorbeelden:

/title This is a Title

/user

- Toont info zoals, ID, join datum van jezelf of een ander lid.

Verbruik:

/user (user)

Voorbeelden:

/user /user @Dramex /user 157605500488384512

/avatar

- Krijg de avatar van een gebruiker.

Verbruik:

/avatar /avatar server /avatar [user]

Voorbeelden:

/avatar /avatar server /avatar @Dramex /avatar 157605500488384512

/server

- Geeft informatie over de server.

Verbruik:

/server

/roles

- Krijg een lijst met server rollen en leden aantal.

Verbruik:

/roles

/setnick

- Verandert de bijnaam van een lid.

Verbruik:

/setnick [user] (New nickname)

Voorbeelden:

/setnick @Dramex Developer

/ban

- Verban een lid

Verbruik:

/ban [user] (time m/h/d/mo/y) (reason)

Voorbeelden:

/ban @Dramex /ban @Dramex spamming /ban @Dramex 1h spamming /ban @Dramex 1d spamming /ban @Dramex 1w

/unban

- Verbanning opheffen van een lid

Verbruik:

/unban [user]

Voorbeelden:

/unban Dramex /unban 157605500488384512

/kick

- Verwijderd een lid

Verbruik:

/kick [user] (reason)

Voorbeelden:

/kick @Dramex /kick 157605500488384512

/vkick

- Verwijderd een lid uit een spraakkanaal

Verbruik:

/vkick [user]

Voorbeelden:

/vkick @Dramex

/mute

- Demp een lid van de tekst kanalen zodat ze niet kunnen typen.

Verbruik:

/mute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

Voorbeelden:

/mute {1} 1m Spamming /mute {1} 1h /mute {1} 1d /mute {1} 1w /mute {1} 1mo /mute {1} 1y

/unmute

- Een lid wordt niet meer gedempt. En kan weer typen in kanalen

Verbruik:

/unmute [user]

Voorbeelden:

/unmute @Dramex /unmute 157605500488384512

/vmute

- Een lid van de spraakkanalen dempen zodat hij of zij niet kan spreken.

Verbruik:

/vmute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

Voorbeelden:

/vmute @Dramex 1m annoying /vmute @Dramex 1h /vmute @Dramex 1d /vmute @Dramex 1mo /vmute @Dramex 1y

/unvmute

- Het dempen van een lid van spraakkanalen opheffen.

Verbruik:

/unvmute [user]

Voorbeelden:

/unvmute @Dramex /unvmute 157605500488384512

/clear

- Reinigt berichten van een kanaal.

Verbruik:

/clear (number of messages) /clear bots (number of messages) /clear [user] (number of messages)

Voorbeelden:

/clear /clear 1000 /clear bots 10 /clear @Dramex 10

/move

- Verplaatst een lid naar een ander spraakkanaal.

Verbruik:

/move [user] (user or channel) /move all

Voorbeelden:

/move @Dramex /move @Dramex General

/role

- Geeft/verwijdert rollen van de gebruikers.

Verbruik:

/role [user] (+/-)(roles names separated by comma) /role all (+/-)(role name)

Voorbeelden:

/role @Dramex Admin /role all members /role bots System /role humans members

/points

- Server gebaseerde punten die kunnen worden gegeven door moderators.

Verbruik:

`/points` - see all points `/points [user] 1` - set the points of a user `/points [user] +1` - increase the points of a user `/points [user] -1` - decrease the points of a user `/points [user] 0` - reset the points of a user `/points reset` - resets all points /points [role name] - filters the points by a role

Voorbeelden:

/points @Dramex 1 /points @Dramex +1 /points @Dramex -1 /points @Dramex 0 /points reset /points Admin

/warn

- Waarschuw een lid.

Verbruik:

/warn [user] [reason]

Voorbeelden:

/warn @Dramex /warn @Dramex spamming

/removewarn

- Verwijder waarschuwingen voor de server of gebruiker.

Verbruik:

/removewarn [warnID] /removewarn [user] /removewarn all

Voorbeelden:

/removewarn 1810 /removewarn @Dramex /removewarn all

/warnings

- Krijg de lijst waarschuwingen voor de server of gebruiker.

Verbruik:

/warnings (user)

Voorbeelden:

/warnings /warnings @Dramex

/lock

- Schakelt @everyone berichten uit in een specifiek kanaal.

Verbruik:

/lock (channel)

Voorbeelden:

/lock /lock general

/unlock

- Verwijder de @everyone blokkade, in een specifiek kanaal.

Verbruik:

/unlock (channel)

Voorbeelden:

/unlock /unlock general

/temp

- Maak een tijdelijk kanaal.

Verbruik:

/temp on /temp off /temp time [duration] /temp max [limit]

Voorbeelden:

/temp on /temp off /temp time 5 /temp max 1

/setcolor

- Verandert de kleuren van de rollen door middel van hexcodes.

Verbruik:

/setcolor [role name] [color code]

Voorbeelden:

/setcolor members #000001

/slowmode

- Enable or disable slowmode on a channel.

Verbruik:

/slowmode /slowmode (time) /slowmode off

Voorbeelden:

/slowmode /slowmode 1 /slowmode 1h /slowmode off

/reset

- Reset tekst/spraak/uitnodigingen xp punten voor alle leden of specifiek lid.

Verbruik:

/reset [text / voice / invites / limits) [all / user]

Voorbeelden:

/reset text all /reset voice all /reset invites all /reset text @Dramex /reset limits @Dramex

/play

- Voeg een nummer toe aan de wachtrij en speel het af.

Verbruik:

/play [song title] - plays the first result from Youtube /play [URL] - plays the provided song, playlist, or stream

Voorbeelden:

/play Havana /play https://www.youtube.com/watch?v=HCjNJDNzw8Y

/search

- Zoekt op YouTube naar resultaten om af te spelen.

Verbruik:

/search [song's name]

Voorbeelden:

/search Havana

/queue

- De wachtrij van de huidige nummers in de afspeellijst weergeven.

Verbruik:

/queue

/stop

- Stop het huidige nummer en wist de hele muziekwachtrij.

Verbruik:

/stop

/vol

- Wijzigt/toont het huidige volume.

Verbruik:

/vol (volume)

Voorbeelden:

/vol /vol 100

/pause

- Pauzeert het huidige nummer dat wordt afgespeeld.

Verbruik:

/pause

/np

- Toont het nummer dat de bot nu aan het afspelen is.

Verbruik:

/np

/skip

- Sla het huidige nummer over.

Verbruik:

/skip

/repeat

- Schakelt de herhaalmodus aan.

Verbruik:

/repeat

/seek

- Zoekt naar een bepaald punt in het huidige nummer.

Verbruik:

/seek [target point]

Voorbeelden:

/seek 11:00

/24/7

- Schakelt de 24/7 modus aan, dit zorgt ervoor dat de bot het praat kanaal niet verlaat totdat je het stopt.

Verbruik:

/24/7

/vip

- Geeft info weer over je premium bot.

Verbruik:

/vip /vip move (bot's number) /vip transfer (bot's number) [user] /vip restart /vip avatar [avatar link] /vip username [new name] /vip status (new status) /vip whitelist (user)

Voorbeelden:

/vip /vip move /vip move 1000 /vip transfer 1000 @Dramex /vip restart /vip avatar http://i8.ae/sN6XG /vip username SystemBot /vip status SystemBot /vip whitelist @Dramex