Discord Bot Commando's

Nieuw bij ProBot? en wil je alle commando's en hun gebruik zien, ook een kleine beschrijving? Je bent hier op de juiste plaats!

Alle commando's

credits - Toont uw of iemands tegoed balans.
rep - Beloon iemand een reputatiepunt. Kan slechts eens per 24 uur gebruikt worden.
moveme - Verplaatst je naar een spraakkanaal.
color - Verander je kleur in de server.
colors - Geeft een overzicht van alle beschikbare kleuren.
short - Verkort een URL.
roll - Rollende dobbelsteen.
profile - Bekijk de persoonlijke globale profielkaart van iemand anders of die van jou.
rank - Bekijk de rang van u of die van iemand anders op de server.
top - Bekijk de leden met de meeste punten op de server.
title - Wijzigt je titel in het `#profile` commando.
setxp - Wijzigt lid xp.
setlevel - Stelt het niveau van de gebruiker in
user - Toont informatie over jezelf of een gebruiker zoals een ID en de aansluitingsdatum.
avatar - Krijg de avatar van een gebruiker.
server - Geeft informatie over de server.
roles - Krijg een lijst met server rollen en leden aantal.
setnick - Verandert de bijnaam van een lid.
ban - Verban een lid
unban - Verbanning opheffen van een lid
kick - Verwijderd een lid
vkick - Verwijderd een lid uit een spraakkanaal
mute - Demp een lid van de tekstkanalen zodat ze niet kunnen typen.
unmute - Een lid wordt niet meer gedempt. En kan weer typen in kanalen
vmute - Een lid van de spraakkanalen dempen zodat hij/zij niet kan spreken.
unvmute - Het lid word niet meer gedempt en kan weer praten in spraakkanalen.
timeout - Lid krijgt een timeout
untimeout - Verwijderd een timeout van een lid.
clear - Kanaalberichten opschonen.
move - Verplaatst een lid naar een ander spraakkanaal.
role - Geeft/verwijdert rollen van de gebruikers.
points - Server gebaseerde punten die kunnen worden gegeven door moderators.
warn - Waarschuw een lid.
removewarn - Verwijder waarschuwingen voor de server of gebruiker.
warnings - Krijg de lijst waarschuwingen voor de server of gebruiker.
lock - Schakelt @everyone berichten uit in een specifiek kanaal.
unlock - Staat @everyone toe om berichten te verzenden in een specifiek kanaal.
temp - Maak een tijdelijk kanaal.
setcolor - Verandert de kleuren van de rollen door middel van hexcodes.
slowmode - Activeer of deactiveer langzame modus in een kanaal
reset - Reset tekst/spraak/uitnodigingen xp punten voor alle leden of specifieke leden.
play - Voeg een nummer toe aan de wachtrij en speel het af.
search - Zoekt op YouTube naar resultaten om af te spelen.
queue - Toon de wachtrij van de huidige nummers in de afspeellijst.
stop - Stop het huidige nummer en wist de hele muziekwachtrij.
vol - Wijzigt/toont het huidige volume.
pause - Pauzeert het huidige nummer dat wordt afgespeeld.
resume - Hervat het momenteel gepauzeerde nummer.
np - Toont het nummer dat de bot nu aan het afspelen is.
skip - Sla het huidige nummer over.
repeat - Schakelt de herhaalmodus aan.
shuffle - Laat de huidige wachtrij zien.
seek - Zoekt naar een bepaald punt in het huidige nummer.
24/7 - Schakel de 24/7 modus in, de bot verlaat spraakkanaal pas tot deze modus wordt uitgezet.
vip - Laat informatie zien over je premium bot.