Discord Botin Komennot

Are you new to ProBot and want to know about all the commands and their usage? You've come to the right place!

All Commands

credits - Näyttää sinun tai jonkun saldo.
rep - Palkitse joku maine. Voidaan käyttää vain kerran 24 tunnin välein.
moveme - Siirtää sinut toiseen äänikanavaan.
color - Muuta väriä palvelimella.
colors - Luettelee kaikki käytettävissä olevia värejä.
short - Lyhennä URL-osoitetta.
roll - Rullattava noppa.
profile - Näyttää sinun tai jonkun muun muokattavaa henkilökohtaista globaalia profiilikorttia.
rank - Näytä sijoituskorttisi tai jonkun muun tällä palvelimella.
top - Näytä alkuun jäsenet tekstillä tai äänellä.
title - Muuttaa otsikkoa komennossa `#profile`.
setxp - Sets the user's xp
setlevel - Asettaa käyttäjän tason
user - Näyttää tietoja kuten ID ja liittymispäivä, itsestäsi tai käyttäjästä.
avatar - Hanki käyttäjän profiilikuva.
server - Näyttää tietoja palvelimesta
roles - Hanki lista palvelimen rooleista ja jäsenmäärästä.
setnick - Muuttaa jäsenen nimimerkkiä.
ban - Kieltää jäsen
unban - Poista kielto jäseniltä
kick - Potkaisee jäsenen.
vkick - Potkaisee jäsenen äänikanavalta
mute text - Mykistä jäsen tekstikanavista, jotta he eivät voi kirjoittaa.
unmute text - Poista mykistys jäseneltä.
mute voice - Mute a member so they can't speak in voice channels.
unmute voice - Poista äänikanavien jäsenen mykistys.
timeout - Timeouts a member.
untimeout - Removes a timeout from a member.
clear - Cleans up channel messages.
move - Siirtää jäsenen toiseen äänikanavaan.
role - Lisää/poista rooli(t) jäsenelle.
points - Palvelimeen perustuvat pisteet, jotka voi saada valvojilta.
warn - Varoittaa jäsentä.
warn_remove - Poista varoitukset palvelimelle tai käyttäjälle.
warnings - Hanki lista varoituksista palvelimelle tai käyttäjälle.
lock - Kieltää @everyone lähettämään viestejä tietyllä kanavalla.
unlock - Salli @everyone lähettämään viestejä tietyllä kanavalla.
setcolor - Muuttaa roolin väriä hex koodeja.
slowmode - Ota käyttöön tai poista käytöstä kanavan hidastus .
reset - Nollaa teksti/ääni/kutsuu xp pisteitä kaikille tai tietyille jäsenille.
vip - Shows information about your premium bot.