Discord Bot Commands

/moveme

- Flytter dig til en anden stemmekanal.

Usage:

/moveme [channel or user]

Eksempler:

/moveme general /moveme @Dramex

/color

- Change your color on the server.

Usage:

/color [color's number]

Eksempler:

/color 15

/colors

- Viser en liste over alle tilgængelige farver.

Usage:

/colors

/short

- Forkorter en URL.

Usage:

/short [link]

Eksempler:

/short https://probot.io/This-is-A-Very-Long-Link-lol

/roll

- rullende terninger.

Usage:

/roll (number)

Eksempler:

/roll /roll 100

/profile

- Se dit eller en andens tilpasselige personlige globale profilkort.

Usage:

/profile (user)

Eksempler:

/profile /profile @Dramex /profile 157605500488384512

/rank

- Se dit rangkort eller en andens i serveren.

Usage:

/rank (user)

Eksempler:

/rank /rank @Dramex /rank 728882410384785451

/rep

- Award nogen et omdømme punkt. Kan kun bruges én gang hver 24 timer.

Usage:

/rep [user]

Eksempler:

/rep /rep @Dramex /rep 157605500488384512

/top

- Display the top members by text or voice.

Usage:

/top (day / week / month) /top (text / voice/ invites) (page number) /top (text / voice) (role)

Eksempler:

/top day /top week /top month /top text day /top voice week 2 /top invites /top text @members

/credits

- Shows your or someone's balance.

Usage:

/credits /credits [user] /credits [user] [amount] /credits [user] [amount] [reason]

Eksempler:

/credits /credits @Dramex /credits @Dramex 15000 /credits @Dramex 15000 Hello

/title

- Changes your title in the `#profile` command.

Usage:

/title /title [new title]

Eksempler:

/title This is a Title

/user

- Viser oplysninger, sĂĄsom ID og tilmeldingsdato, om dig selv eller en bruger.

Usage:

/user (user)

Eksempler:

/user /user @Dramex /user 157605500488384512

/avatar

- FĂĄ en brugers avatar.

Usage:

/avatar /avatar server /avatar [user]

Eksempler:

/avatar /avatar server /avatar @Dramex /avatar 157605500488384512

/server

- Shows information about the server

Usage:

/server

/roles

- FĂĄ en liste over serverroller og antal medlemmer.

Usage:

/roles

/setnick

- Ændrer et medlems kaldenavn.

Usage:

/setnick [user] (New nickname)

Eksempler:

/setnick @Dramex Developer

/ban

- Udelukker en spiller.

Usage:

/ban [user] (time m/h/d/mo/y) (reason)

Eksempler:

/ban @Dramex /ban @Dramex spamming /ban @Dramex 1h spamming /ban @Dramex 1d spamming /ban @Dramex 1w

/unban

- Fjerner udelukkelsen fra en bruger.

Usage:

/unban [user]

Eksempler:

/unban Dramex /unban 157605500488384512

/kick

- Sicker et medlem.

Usage:

/kick [user] (reason)

Eksempler:

/kick @Dramex /kick 157605500488384512

/vkick

- Smider et medlem ud fra en stemmekanal

Usage:

/vkick [user]

Eksempler:

/vkick @Dramex

/mute

- Mute a member from text channels so they cannot type.

Usage:

/mute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

Eksempler:

/mute {1} 1m Spamming /mute {1} 1h /mute {1} 1d /mute {1} 1w /mute {1} 1mo /mute {1} 1y

/unmute

- Unmutes a member.

Usage:

/unmute [user]

Eksempler:

/unmute @Dramex /unmute 157605500488384512

/vmute

- Gør et medlem lydløs fra tekst/stemme-kanaler, så de ikke kan skrive.

Usage:

/vmute [user] (time ends with m,h,d,mo,y) (reason)

Eksempler:

/vmute @Dramex 1m annoying /vmute @Dramex 1h /vmute @Dramex 1d /vmute @Dramex 1mo /vmute @Dramex 1y

/unvmute

- Smider et medlem ud fra en stemmekanal

Usage:

/unvmute [user]

Eksempler:

/unvmute @Dramex /unvmute 157605500488384512

/clear

- Rydder beskeder fra en kanal.

Usage:

/clear (number of messages) /clear bots (number of messages) /clear [user] (number of messages)

Eksempler:

/clear /clear 1000 /clear bots 10 /clear @Dramex 10

/move

- Flytter dig til en anden stemmekanal.

Usage:

/move [user] (user or channel) /move all

Eksempler:

/move @Dramex /move @Dramex General

/role

- Add/remove role(s) for a member.

Usage:

/role [user] (+/-)(roles names separated by comma) /role all (+/-)(role name)

Eksempler:

/role @Dramex Admin /role all members /role bots System /role humans members

/points

- En server baseret punkter, der kan gives af moderatorer.

Usage:

`/points` - see all points `/points [user] 1` - set the points of a user `/points [user] +1` - increase the points of a user `/points [user] -1` - decrease the points of a user `/points [user] 0` - reset the points of a user `/points reset` - resets all points /points [role name] - filters the points by a role

Eksempler:

/points @Dramex 1 /points @Dramex +1 /points @Dramex -1 /points @Dramex 0 /points reset /points Admin

/warn

- Advarer et medlem.

Usage:

/warn [user] [reason]

Eksempler:

/warn @Dramex /warn @Dramex spamming

/removewarn

- Remove warnings for the server or user.

Usage:

/removewarn [warnID] /removewarn [user] /removewarn all

Eksempler:

/removewarn 1810 /removewarn @Dramex /removewarn all

/warnings

- Hent listen over advarsler for serveren eller en bruger.

Usage:

/warnings (user)

Eksempler:

/warnings /warnings @Dramex

/lock

- Deaktiverer @all fra at sende beskeder i specifik kanal.

Usage:

/lock (channel)

Eksempler:

/lock /lock general

/unlock

- Fjerner afvist afsendelse af beskeder fra @all i specifik kanal.

Usage:

/unlock (channel)

Eksempler:

/unlock /unlock general

/temp

- Gør en midlertidig kanal.

Usage:

/temp on /temp off /temp time [duration] /temp max [limit]

Eksempler:

/temp on /temp off /temp time 5 /temp max 1

/setcolor

- Changes role's color by hex codes.

Usage:

/setcolor [role name] [color code]

Eksempler:

/setcolor members #000001

/slowmode

- Enable or disable slowmode on a channel.

Usage:

/slowmode /slowmode (time) /slowmode off

Eksempler:

/slowmode /slowmode 1 /slowmode 1h /slowmode off

/reset

- Nulstil tekst/stemme/invitationer xp point for alle eller specifikke medlemmer.

Usage:

/reset [text / voice / invites / limits) [all / user]

Eksempler:

/reset text all /reset voice all /reset invites all /reset text @Dramex /reset limits @Dramex

/play

- Tilføj en sang til kø og spiller den.

Usage:

/play [song title] - plays the first result from Youtube /play [URL] - plays the provided song, playlist, or stream

Eksempler:

/play Havana /play https://www.youtube.com/watch?v=HCjNJDNzw8Y

/search

- Søger efter resultater at spille.

Usage:

/search [song's name]

Eksempler:

/search Havana

/queue

- Vis køen for de nuværende spor i spillelisten.

Usage:

/queue

/stop

- Stop den aktuelle sang og rydder hele musikkens kø.

Usage:

/stop

/vol

- Ændrer/Viser den aktuelle lydstyrke.

Usage:

/vol (volume)

Eksempler:

/vol /vol 100

/pause

- Genstart den aktuelle sang.

Usage:

/pause

/np

- Shows the song that the bot is currently playing

Usage:

/np

/skip

- Springer over den nuværende sang

Usage:

/skip

/repeat

- Toggles the repeat mode.

Usage:

/repeat

/seek

- Søger til et bestemt punkt i det aktuelle spor.

Usage:

/seek [target point]

Eksempler:

/seek 11:00

/24/7

- Toggles the 24/7 mode. This makes the bot doesn't leave the voice channel until you stop it.

Usage:

/24/7

/vip

- Viser info om din premium bot.

Usage:

/vip /vip move (bot's number) /vip transfer (bot's number) [user] /vip restart /vip avatar [avatar link] /vip username [new name] /vip status (new status) /vip whitelist (user)

Eksempler:

/vip /vip move /vip move 1000 /vip transfer 1000 @Dramex /vip restart /vip avatar http://i8.ae/sN6XG /vip username SystemBot /vip status SystemBot /vip whitelist @Dramex