ProBot Commands

Are you new to ProBot and want to know about all the commands and their usage? You've come to the right place!

  • All
  • General
  • Leveling
  • Info
  • Moderation
  • Premium

All Commands

credits Viser din eller nogle andre's Balance.
rep Award nogen et omdømme punkt. Kan kun bruges én gang hver 24 timer.
moveme Flytter dig til en anden stemmekanal.
color Ændre din farve på denne server.
colors Viser en liste over alle tilgængelige farver.
short Forkorter en URL.
roll rullende terninger.
profile Se dit eller en andens tilpasselige personlige globale profilkort.
rank Se dit rangkort eller en andens i serveren.
top Vis de øverste medlemmer via tekst eller stemme.
title Ændre din profil titel.
setxp Sets the user's xp
setlevel Sets the user's level
user Viser oplysninger, såsom ID og tilmeldingsdato, om dig selv eller en bruger.
avatar Få en brugers avatar.
server Viser information om denne server
roles Få en liste over serverroller og antal medlemmer.
setnick Ændrer et medlems kaldenavn.
ban Udelukker en spiller.
unban Fjerner udelukkelsen fra en bruger.
kick Sicker et medlem.
vkick Smider et medlem ud fra en stemmekanal
mute text Stum en medlemmer så de ikke kan skrive i en Tekst kanal.
unmute text Slå lyden til en medlemmer.
mute voice Stum en medlemmer sådan de ikke kan tale i Tale kanaler.
unmute voice Smider et medlem ud fra en stemmekanal
timeout Timeouter en medlemmer.
untimeout Sletter en timeout fra en medlemmer.
clear Rengøre op kanal beskeder
move Flytter dig til en anden stemmekanal.
role Opretter/sletter Roller fra en medlemmer.
points En server baseret punkter, der kan gives af moderatorer.
warn Advarer et medlem.
warn_remove Remove warnings for the server or user.
warnings Hent listen over advarsler for serveren eller en bruger.
lock Deaktiverer @all fra at sende beskeder i specifik kanal.
unlock Fjerner afvist afsendelse af beskeder fra @all i specifik kanal.
setcolor Ændre rolle farve af HEX Koder.
slowmode Aktiver eller deaktiver langsomttilstand på en kanal.
reset Nulstil tekst/stemme/invitationer xp point for alle eller specifikke medlemmer.
starboard
vip Viser information om din premiere robot.