ProBot Команди

Are you new to ProBot and want to know about all the commands and their usage? You've come to the right place!

All Commands

credits - Показва вашия Баланс, Или на Някой друг
rep - Наградете някого точка за репутация. Може да се използва само веднъж на всеки 24 часа.
moveme - Премества Ви в друг гласов канал.
color - Промени цвета си на сървъра.
colors - Изброява Ви всички налични цветове.
short - Съкращава URL.
roll - хвърляне на зарове.
profile - Преглед на персонализирана лична глобална карта на вашия профил или на нечий друг.
rank - Прегледайте Вашата или нечия друга ранк карта в сървъра.
top - Покажете водещите членове чрез текст или глас.
title - Променя заглавието на профила Ви.
setxp - Sets the user's xp
setlevel - Задава нивото на потребителя
user - Показва информация, като ID и дата на присъединяване, за вас или потребител.
avatar - Покажи профилната снимка на друг член
server - Показва Информация за Сървъра
roles - Вземете лист със сървърни роли и брой на членовете.
setnick - Променя псевдонима на член.
ban - Банва член.
unban - Ънбанва член.
kick - Одстраняване на член
vkick - Одстранява член от гласов канал
mute text - Заглушава член от текстовите канали, така че той не може да пише.
unmute text - Премахва заглушаването на член.
mute voice - Заглушава член от гласов канал, така че да не може да говори
unmute voice - Премахва заглушаването на член от гласови канали.
timeout - Времето за изчакване на член.
untimeout - Премахва timeout от член.
clear - Почиства съобщения от канала.
move - Премества член към друг гласов канал.
role - Добавя/Премахва роля/и на член.
points - Базирани на сървър точки, които могат да се дават от модератори.
warn - Предупреждава член.
warn_remove - Remove warnings for the server or user.
warnings - Вземи листа от предупреждения за сървъра или потребител.
lock - Спира @everyone от изпращане на съобщения в определен канал.
unlock - Позволява на @everyone да изпраща съобщения в определен канал.
setcolor - Променя цвета на роли по "HEX" код
slowmode - Активиране или деактивиране на бавен режим в канал.
reset - Reset text/voice/invites xp points for all or specific members.
vip - Показва информация за вашия premium бот.