ProBot Команди

Are you new to ProBot and want to know about all the commands and their usage? You've come to the right place!

  • Всичко
  • Общ
  • Вдигане на нива
  • Информация
  • Модерация
  • Premium

All Commands

credits Показва вашия Баланс, Или на Някой друг
rep Наградете някого точка за репутация. Може да се използва само веднъж на всеки 24 часа.
moveme Премества Ви в друг гласов канал.
color Промени цвета си на сървъра.
colors Изброява Ви всички налични цветове.
short Съкращава URL.
roll хвърляне на зарове.
profile Преглед на персонализирана лична глобална карта на вашия профил или на нечий друг.
rank Прегледайте Вашата или нечия друга ранк карта в сървъра.
top Покажете водещите членове чрез текст или глас.
title Променя заглавието на профила Ви.
setxp Sets the user's xp
setlevel Задава нивото на потребителя
user Показва информация като ID и дата на присъединяване за вас или потребител.
avatar Взимане на аватар на потребител.
server Показва информация за сървъра
roles Вземете лист със сървърни роли и брой на членовете.
setnick Променя псевдонима на член.
ban Банва член.
unban Ънбанва член.
kick Изхвърля член.
vkick Изхвърля член от гласов канал
mute text Заглушете член, така че да не може да пише в текстови канали.
unmute text Премахва заглушаването на член.
mute voice Заглушава член от гласов канал, така че да не може да говори
unmute voice Премахва заглушаването на член от гласови канали.
timeout Времето за изчакване на член.
untimeout Премахва timeout от член.
clear Почиства съобщения от канала.
move Премества член към друг гласов канал.
role Добавя/Премахва роля/и на член.
points Базирани на сървър точки, които могат да се дават от модератори.
warn Предупреждава член.
warn_remove Премахване на предупрежденията за сървъра или потребителя.
warnings Вземи листа от предупреждения за сървъра или потребител.
lock Спира @everyone от изпращане на съобщения в определен канал.
unlock Позволява на @everyone да изпраща съобщения в определен канал.
setcolor Променя цвета на роли по "HEX" код
slowmode Активиране или деактивиране на бавен режим в канал.
reset Нулиране на текст/глас/поканва XP точки за всички или определени членове.
starboard
vip Показва информация за вашия premium бот.